Hyllypoisto ja poistoajan päättyminen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
25.8.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yrityksellä on pitkävaikutteisista menoista hyllypoistoja 1,3 miljoonaa euroa. Poistoaika on kirjanpidossa loppunut, mutta luimme, että hyllypoistoa ei menetetä kokonaan, vaan se voidaan vähentää, kun poistoaika päättyy (KHO 2008/3372). Hyllypoistoja ei haluttaisi nyt poistoajan päätyttyä kuitenkaan vähentää, koska yhtiöllä on verotuksessa vähennettävissä olevia tappioita. Onko hyllypoisto pakko vähentää, kun poistoaika päättyy, vai voiko sen käyttää myöhemmin tulevaisuudessa?

Vastaus:

Pitkävaikutteiset menot vähennetään verotuksessa tasapoistoin elinkeinoverolain 24 pykälässä kerrotuin tavoin enintään 10 verovuotena. Jos pitkävaikutteisesta menosta on tehty kirjanpidossa poisto, mutta se on jätetty tekemättä yrityksen tuloverotuksessa, tästä syntyy niin sanottu hyllypoisto. Mainitsemassasi KHO:n ratkaisussa on linjattu, että tämä verotuksessa tekemättä jäänyt poisto siirtyy vähennettäväksi poistoajan viimeisenä vuonna. Verotuksessa vähentämättä olevaa hyllypoistoa ei voi vähentää enää poistoajan päättymisen jälkeisinä vuosina. Vähennysvuosi ei siis ole yrityksen vapaasti valittavissa vaan pitkävaikutteisesta menosta syntynyt hyllypoisto vähennetään verotuksessa jäljellä olevan poistoajan viimeisenä vuonna. Sinänsä olisi järkevää vähentää ensin vanhentumassa olevat tappiot ja jättää hyllypoisto myöhempien vuosien verotusta varten, mutta nykyiset verosäännökset ja oikeuskäytäntö eivät tätä salli.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki