Esi­täytetty veroilmoitus – Tmi-yrittäjä – Huoneisto-osakkeet ja huoneistoon kohdistuvan velan korot

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
9.8.2023
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Toiminimen taseessa on osakehuoneisto ja tämän huoneiston hankintaan kohdistuva velka. Huoneisto näkyy varoissa ja velka velkana tmi-yrittäjän esitäytetyllä veroilmoituksella. Velka on esitetty esitäytetyllä veroilmoituksella ”muuna lainana”. Velan korot eivät ole vähennyskelpoisissa korkokuluissa. Korot on vähennetty yritystoiminnan kirjanpidossa ja veroilmoituksella. Onko tmi-yrittäjän omistama osakehuoneisto aina myös esitäytetyllä veroilmoituksella yrittäjän henkilökohtaisissa varoissa? Onko tässä käynyt nyt niin, että huoneisto on virheellisesti molemmissa – sekä yrittäjän henkilökohtaisissa varoissa että yrityksen varallisuudessa? 

Vastaus

Elinkeinotoimintaan kuuluvat varat, kuten vaikkapa huoneisto-osakkeet, ilmoitetaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksen varallisuuslaskelmalla (OmaVero tai lomake 5). Lisäksi nämä arvopaperit eritellään OmaVero-palvelussa tai lomakkeella 8B Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvat arvopaperit ja arvo-osuudet (elinkeinonharjoittajat).

Vaikka huoneisto-osake kuuluisi kokonaan tmi-yrittäjän elinkeinotoiminnan varoihin verotuksessa, näkyy huoneisto silti infotietona esitäytetyllä veroilmoituksella, koska omistusosuus on henkilön nimissä huoneistotietojärjestelmässä. Sen osalta yrittäjän ei tarvitse poistaa tietoa tai korjata esitäytetyltä veroilmoitukselta, kunhan tieto on ilmoitettu elinkeinotoiminnan varoja koskevasti edellä kuvatulla tavalla. 

Huoneistoon kohdistuvat korkokulut, jotka on vähennetty elinkeinotoiminnan kirjanpidossa, ilmoitetaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksella kohdassa Korkokulut. Esitäytetyllä veroilmoituksella velka ja korkokulut näkyvät luottolaitoksen antamien tietojen mukaisina. Jos korkokulut näkyvät tmi-yrittäjän esitäytetyllä veroilmoituksella vähennyksenä esim. asuntolainan korkoina, tulee yrittäjän korjata esitäytettyä veroilmoitustaan poistamalla siellä vähennyksenä olleet korkokulut merkitsemällä korkojen määräksi 0,00 euroa. Muutoin korkokulut tulevat vähennetyksi yrittäjän verotuksessa kahteen kertaan (elinkeinotoiminnan kuluina ja esimerkiksi asuntolainan korkoina). 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki