Avoparin yhteisen liiketoiminnan verotus

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
24.9.2019
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Voiko avopari vaatia, että heidän harjoittamansa liike- ja ammattitoiminnan tulo jaetaan verotettavaksi heidän kesken? Mikä siis on yrittäjäpuolisoiden määritelmä tuloverotuksessa, ja mitä vaatimuksia avopari voi esittää liike- ja ammattitulon jakamiseksi?

Vastaus:

Tuloverolaissa käytetään käsitettä yrittäjäpuolisot. Sillä tarkoitetaan puolisoita, jotka yhdessä harjoittavat liike- ja ammattitoimintaa. Yrittäjäpuolisoiden yhdessä harjoittaman yritystoiminnan tulo jaetaan heidän kesken pääoma- ja ansiotulona. Olettama on, että tulo-osuudet jaetaan verotuksessa puoliksi. Puolisot voivat vaatia tästä olettamasta poikkeavaa tulonjakoa. Vaatimus pitää esittää veroilmoituksella.

Puolisot on määritelty tuloverolain 7 §:ssä seuraavasti:

  • henkilöt, jotka ennen verovuoden päättymistä ovat solmineet avioliiton
  • avioliiton mukaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka
    • ovat aiemmin olleet avioliitossa tai
    • joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Liike- ja ammattitulon jako avoparin kesken voidaan siis tehdä, jos:

  • avopari elää yhteisessä taloudessa ja he ovat olleet aiemmin avioliitossa keskenään tai
  • avopari elää yhteisessä taloudessa ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

Elävässä elämässä voi toteutua myös sellainen yhdistelmä, että avopari elää yhteisessä taloudessa, he ovat olleet aiemmin avioliitossa ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi. Luonnollisesti tällöinkin tehdään liike- ja ammattitulon jako avoparin kesken.

Yhteisessä taloudessa eläminen tarkoittaa selkeimmillään yhdessä asumista. Normaalielämään kuuluu kuitenkin tilanteita, joissa avopuoliso asuu väliaikaisesti erossa muusta perheestä esimerkiksi työn tai opiskelun perusteella.

Avioliittolaki muutettiin vuonna 2017 sukupuolineutraaliksi. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat puolisot rinnastetaan kaikilta osin TVL 7 §:ssä tarkoitettuihin avioliiton solmineisiin henkilöihin, vaikka he eivät olisikaan muuttaneet suhdettaan avioliitoksi. Säännökset avioliiton solmineisiin henkilöihin rinnastuksesta löytyvät rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 §:n 3 ja 4 momentista.

TVL 7 §:ssä tarkoitettuja yhteisiä lapsia ovat perheoikeudessa lapsina pidettävät henkilöt eli aviolapset, tunnustetut lapset ja adoptiolapset (aikaisemmin ottolapset).

Taloushallintoliiton jäsenet saavat ­jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen ­liittyvissä kysymyksissä. ­Julkaisemme kiinnostavimpia kysymyksiä ja niihin annettuja vastau­ksia, ja kaikki vastaukset on luettavissa osoitteessa tilisanomat.fi/asiantuntijavastaa. Kysymykset voi ­toimittaa osoitteeseen: asiantuntijat@taloushallinto­liitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki