Asunnon arvon vähentäminen osakkeiden matemaattisesta arvosta, kun käyttö on alkanut tilikauden päättymisen jälkeen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
12.5.2022
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakeyhtiön tilikausi on päättynyt 31.12.2020. Tilinpäätökseen sisältyy asunto, joka ei vielä tilikauden aikana ole ollut osakkeenomistajan käytössä. Tilikauden päättymisen jälkeen osakkeenomistaja on maaliskuussa 2021 ottanut asunnon omaan ja perheensä asumiskäyttöön. Vähennetäänkö asunnon arvo tilinpäätöksen perusteella vuodelle 2021 lasketun osakkeiden matemaattisten arvojen yhteismäärästä, kun lasketaan osakkeenomistajan vuonna 2021 nostettavissa olleen osingon pääomatulo-osuutta vuoden 2021 verotuksessa?

Vastaus:

Osakeyhtiön omistaman asunnon arvo vähennetään tuloverolain 33 b pykälän säännösten mukaan YEL-vakuutettavan omistajayrittäjän osakkeiden matemaattisten arvojen yhteismäärästä, jos asunto on verovuonna ollut hänen tai hänen perheensä asuntona. Asunnon arvo vähennetään osakkeiden matemaattisten arvojen yhteismäärästä ennen kuin osinko jaetaan verotettavaksi pääoma- ja ansiotulona.

Asunnon arvon vähentämisvuodella tarkoitetaan omistajayrittäjän omaa verovuotta eli vuotta, jolloin osinko on ollut nostettavissa. Kysymyksen mukaisessa tilanteessa asunto on ollut osakkeenomistajan ja hänen perheensä käytössä vuonna 2021, jona osinkokin on ollut nostettavissa.

Asunnon arvo vähennetään, jos henkilö on ollut omistajayrittäjänä sen tilikauden lopussa, joka on viimeksi päättynyt ennen osingon nostovuotta. Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on, että asunto on sisältynyt edeltävän tilinpäätöksen varoihin. Myös nämä edellytykset täyttyvät tässä kysymyksen mukaisessa tilanteessa.

Asunnon arvona vähennetään osakkeiden matemaattisten arvojen yhteismäärästä sama arvo, jota on käytetty asunnon arvona osakkeen matemaattisen arvon laskennassa.

Osakeyhtiö ilmoittaa tuloveroilmoituksessaan (6B-lomake) tiedon osakkeenomistajasta ja yhtiön omistamasta asunnosta, jos asunto on tilikauden aikaan ollut osakkeenomistajan tai hänen perheensä asumiskäytössä.

Tässä kysymyksen mukaisessa tilanteessa asunto on ollut osakkeenomistajan ja hänen perheensä käytössä vasta maaliskuusta 2021 lähtien, joten osakeyhtiö ei ole vuodelta 2020 antamaansa veroilmoitukseen merkinnyt tietoja tästä asumisesta. Sen sijaan omistajayrittäjä ilmoittaa verovuodelta 2021 annettavassa henkilökohtaisessa veroilmoituksessa osakkeidensa matemaattisesta arvosta vähennettävän asunnon arvon verolomakkeella 13.

 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki