Arvonlisäverolliseksi Ruotsissa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat ­jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen ­liittyvissä kysymyksissä. ­Markku Ojala on johtava asiantuntija Taloushallintoliitossa. Hänen erikoisalanaan on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
21.5.2018
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asiakasyrityksemme myy tuotteita verkossa Ruotsiin kuluttaja-asiakkaille. Yrityksen on nyt rekisteröidyttävä Ruotsiin arvonlisäverovelvolliseksi, koska sikäläiset niin sanotut kaukomyyntirajat ovat ylittyneet. Mitä tämä rekisteröitymisvelvoite tarkoittaa käytännössä arvonlisäveron ilmoittamisen ja maksamisen kannalta?

Vastaus:

Kaukomyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden kuljettamisesta EU:n toiseen jäsenmaahan kuluttajille tai heihin rinnastettaville ei-verovelvollisille henkilöille. Perinteisesti kaukomyyntiä on ollut niin sanottu postimyynti ja nykyään luonnollisesti myös verkkokauppa, kun kuluttajille toimitetaan heidän tilaamansa tavarat toiseen jäsenmaahan.

Myyjän on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi toiseen jäsenmaahan, mikäli maakohtainen niin sanottu rekisteröinnin alaraja ylittyy. Alarajaan saakka myynti ilmoitetaan kotimaan myyntinä, ellei myyjä vapaaehtoisesti hakeudu myynnistä arvonlisäverovelvolliseksi tavaroiden määränpäämaahan.

Vapaaehtoinen rekisteröityminen edellyttää, että myyjä tekee myös Suomen Verohallinnolle hakemuksen, jossa myyjä kertoo tavaroiden määränpäämaan ja sen että myyjä on rekisteröitynyt sinne arvonlisäverovelvolliseksi.
Rekisteröinnin alaraja Ruotsiin suuntautuvan myynnin osalta on 320 000 ruotsin kruunua. Sen ylittyessä myyjän on rekisteröidyttävä kaukomyynnistä Ruotsiin ja suoritettava vero myynnistä sinne.

Kaukomyyntitilanteessa myyjä ilmoittaa tavaroiden myynnit kotimaan arvonlisäveroilmoituksella kohdassa ”0-verokannan mukainen liikevaihto”. Jos myyjä on ostanut Ruotsiin kuluttajille toimitettavat tavarat täällä Suomessa, ostoihin sisältyvä vero ilmoitetaan verokauden vähennettävänä verona.

Ruotsiin kuluttajille toimitettavista tavaroista vero ilmoitetaan sikäläisenä kotimaan myyntinä Ruotsissa noudattaen sikäläistä arvonlisäveromenettelyä. Myös sovellettava verokanta määräytyy sikäläisten säätöjen mukaan. Sikäläistä menettelyä noudatetaan myös veron maksamiseen. Mikäli Ruotsissa tehdään kaukomyyntiin liittyviä tavara- tai palveluhankintoja, niihin sisältyvät verot ovat vähennettävissä Ruotsissa suoritettavasta verosta.

Verohallinto on vuonna 2013 antanut kaukomyynnistä ohjeen ”Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa”. Ohjeessa käsitellään pääosin tilanteita, joissa kaukomyynti suuntautuu Suomeen. Ohjeen luvussa 5.2 on kerrottu lyhyesti myös niistä tilanteista, joissa myyjä harjoittaa kaukomyyntiä Suomesta toiseen EU-maahan.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat ­jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen ­liittyvissä kysymyksissä. ­Julkaisemme kiinnostavimpia kysymyksiä ja niihin annettuja vastau­ksia, ja kaikki vastaukset on luettavissa osoitteessa tilisanomat.fi/asiantuntijavastaa. Kysymykset voi ­toimittaa osoitteeseen: asiantuntijat@taloushallinto­liitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki