Varallaolotuntien enimmäismäärä

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
15.9.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Olen etsinyt varallaolotuntien määrän kohtuullisuuteen tietoa enkä löydä mistään tähän aikamäärettä. Monessa dokumentissa mainita kohtuullinen sana ja pitää olla työntekijällä vapaa-aikaa, mutta ei mitään mainintaa tuntimääristä. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksesta en löytänyt mitään tähän liittyvää ja luin myös työsuojelun ohjeita, mutta hankalaa on tietoa löytää. Kysymykseni onkin, että onkohan varallaolossa jokin työsuojelun puolelta tuleva maksimituntimäärä jollekin ajanjaksolle?

Vastaus:

Työaikalain kokonaisuudistus toi vuotuisen työnajan enimmäismäärän seurannan, joka tarkoittaa karkeasti laskettuna 48 h/vko* 48 vk/v (tässä vähennettynä vuosilomat) = noin 2 300 tuntia vuodessa. Tähän enimmäismäärään sisältyvät myös varallaolotunnit, mikäli työntekijän on oleskeltava työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Mikäli varallaolo ei aseta työntekijälle mainittuja sidonnaisuusvaatimusta, niin silloin se ei kuulu työaikalain määrittämään vuoden enimmäistyöaikaan. Et kerro tarkemmin millaisesta varallaolosta on kyse, mutta selvitäthän asiakkaasi kanssa tämän. Myös se, kuinka nopeasti varallaolijan on reagoitava työkutsuun, voi vaikuttaa siihen onko varallaolo työaikaa.

Työaikalaki myös määrittää, että varallaolo ei saa kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Joissain työehtosopimuksissa varallaolon tunteihin on otettu kantaa, mutta ei kaikissa kuten mainitsemassasi Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa. Työneuvosto on antanut lausunnon TN 1430-08, jossa katsoi varallaolon työhönsidonnaisuusajan muodostuneen liialliseksi silloin, kun varallaolo kattoi vajaa 50 prosenttia kaikista vuoden tunneista. Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijän kanssa sovitusta huolimatta varallaolo ei kuormita kohtuuttomasti työntekijää ja tämän vapaa-aikaa sekä seurata työntekijän kuormittuneisuutta esimerkiksi työterveyshuollon avulla.

Sain työsuojelusta alla olevan vastauksen, joka vahvistaa, että tuo työneuvoston lausunnon vajaa 50 % työajasta on edelleen validi.

”Työaikalaissa ei ole nimenomaisesti rajoitettu varallaolon määrää ja toistuvuutta. Työaikalain 4 §:n 1 momentin mukaan varallaolo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Työntekijällä on oltava riittävästi myös sellaista vapaa-aikaa, johon ei liity varallaolovelvollisuuden kaltaista sidonnaisuutta työhön. Tässä arvioinnissa on huomioitava varallaoloajan pituus ja toistuvuus sekä sen suhde kokonaistyöaikaan. Lisäksi on huomioitava järjestelyn pysyvyys ja työntekijän mahdollisuus irtautua siitä eli se, onko varallaolovelvoitetta pidettävä työsuhteen ehtona, vai erillisenä irtisanottavissa olevana tai tapauskohtaisesti sovittavana velvoitteena.”

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy sopimuksistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki