Kirjallinen sopiminen tilitoimiston ja asiakkaan välillä

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
25.5.2022
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Velvoittaako tietosuoja-asetus meitä tekemään kirjallisen sopimuksen asiakkaamme kanssa?

Vastaus:

Käytännössä aina. Tietosuoja-asetuksen artikla 28:

“Henkilötietojen käsittelijän suorittamaa käsittelyä on määritettävä sopimuksella tai muulla unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisella oikeudellisella asiakirjalla, joka sitoo henkilötietojen käsittelijää suhteessa rekisterinpitäjään ja jossa vahvistetaan käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet.”

Ja

“sopimuksen tai muun oikeudellisen asiakirjan on oltava kirjallinen, mukaan lukien sähköisessä muodossa.”

Käytännössä henkilötietoja käsitellään melkein kaikkien asiakkaiden kirjanpidossa – joko palkanlaskennassa tai myyntireskontrassa (kuluttaja-asiakkaat)

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy sopimuksistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki