Yksittäisen hallituksen jäsenen oikeus saada haltuunsa yrityksen kirjanpitoaineisto

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
3.5.2022
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asiakasyrityksemme johto on riitaantunut keskenään. Yksittäinen hallituksen jäsen vaatii nähdäkseen yrityksen kirjanpitoaineiston. Voimmeko luovuttaa sen hänelle?

Vastaus:

Lähtökohtaisesti ette. Hallitus on kollektiivinen toimielin ja yksittäinen hallituksen jäsen voi edustaa yhtiötä vain esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden tai hallituksen valtuutuksen nojalla.

Voit lukea lisää aineiston luovuttamisesta asiakasyrityksen eri vastuutahoille: https://tilitoimistossa.taloushallintoliitto.fi/toimintamallit-ja-tyokalut/kenelle-tilitoimisto-saa-luovuttaa-osakeyhtion-kirjanpitoaineiston

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Katso kaikki