Tietosuojavastaavan nimeämisvelvoite tilitoimistossa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
6.6.2022
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Meillä on tilitoimistossamme 20 työntekijää, joista 5 laskee palkkoja. Onko meidän nimettävä tietosuojavastaava?

Vastaus:

Käytännössä velvoite tietosuojavastaavan nimeämiseen tilitoimistossa tulee kyseeseen artiklan 37 kohdan 1c perusteella:

“rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta käsittelystä, joka kohdistuu 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin ja 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin”

Olemme tulkinneet ja ohjeistaneet asian niin, että teidän kokoisessanne tilitoimistossa laajamittaisuuden kynnys ei täyty. Vain Suomen suurimmissa tilitoimistoissa, joissa on iso palkkatiimi, voidaan puhua laajamittaisesta käsittelystä. Näissä tilanteissa tietosuojavastaava on yleensä nimetty vapaaehtoisesti toiminnallisten ja imagosyiden vuoksi.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Katso kaikki