CTA Paikka
CTA Paikka

Lääkärintodistukset ja kirjanpitoaineisto

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
1.9.2022
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Lääkärintodistuksissa on tietosuoja-asetuksen 9 artiklan suojaamia henkilötietoja. Pitääkö ne hävittää vai säilyttää?

Vastaus:

Lääkärintodistukset ovat käytännössä aina kirjanpitoaineistoa ja ne pitää säilyttää 6 vuotta. KILA:n menetelmäohjeessa:

”KPL:n mukaisia tositteita ovat esimerkiksi: lääkärintodistukset tai –lausunnot, jos ne todentavat liiketapahtuman, esimerkiksi työntekijälle sairausajalta maksettavan palkan tai työnantajalta perittävän lääkärinpalkkion.”

Ne siis kuuluvat kirjanpitoaineistoon, mutta ne tulee säilyttää erillään. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä:

“Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot on poistettava välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole 1 momentissa tarkoitettua perustetta. Käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.”

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Katso kaikki