Lääkärintodistukset ja kirjanpitoaineisto

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
1.9.2022
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Lääkärintodistuksissa on tietosuoja-asetuksen 9 artiklan suojaamia henkilötietoja. Pitääkö ne hävittää vai säilyttää?

Vastaus:

Lääkärintodistukset ovat käytännössä aina kirjanpitoaineistoa ja ne pitää säilyttää 6 vuotta. KILA:n menetelmäohjeessa:

”KPL:n mukaisia tositteita ovat esimerkiksi: lääkärintodistukset tai –lausunnot, jos ne todentavat liiketapahtuman, esimerkiksi työntekijälle sairausajalta maksettavan palkan tai työnantajalta perittävän lääkärinpalkkion.”

Ne siis kuuluvat kirjanpitoaineistoon, mutta ne tulee säilyttää erillään. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä:

“Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot on poistettava välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole 1 momentissa tarkoitettua perustetta. Käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.”

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Katso kaikki