Kirjan­pito­aineiston tuominen Suomeen vero­tarkastukseen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
27.2.2023
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

KPL 2:9 §:n mukaan: Tilinpäätös, kirjanpidot, tositteet ja muu kirjanpitoaineisto on säilytettävä huolellisesti [KPL 2:7 §:n] vaatimukset täyttävällä tavalla siten, että niiden tarkastelu Suomesta käsin on mahdollista viranomaiselle ja tilintarkastajalle ilman aiheetonta viivettä. Riittääkö, että aineisto postitetaan Suomeen paperilla tai CD-levyllä?

Vastaus:

Kilan menetelmäohjeessa on asiasta kohdassa 4.4:

Kirjanpitolaki ei aseta rajoituksia kirjanpitoaineiston maantieteelliselle sijainnille ennen tai jälkeen tilinpäätöksen laatimisen. Kirjanpitovelvollisen on kuitenkin huomioitava, että muussa lainsäädännössä, esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksessa voi olla asiaa koskevia rajoitteita. Kirjanpidon tarkastelu Suomesta käsin voidaan toteuttaa teknisesti useilla eri tavoilla:  

  • Kirjanpitovelvollinen voi tarjota aineiston lukemisen Suomesta käsin tietoverkon kautta 
  • Kirjanpitovelvollinen voi kopioida aineiston Suomeen tietoverkon kautta 
  • Kirjanpitovelvollinen voi luovuttaa aineiston Suomeen rakenteisessa tiedostomuodossa, joka mahdollistaa tarkastamisen. 

 Kirjanpitovelvollinen ei voi perustella jonkin kirjanpitoaineiston osan puutteellista tarkasteltavuutta ulkomailla säilyttämisestä johtuvilla syillä tai aineiston Suomeen tuonnista aiheutuvilla kustannuksilla.

Esimerkkilistalla ei tarkoituksella ole postitusta. Kyllä aineiston pitää käytännössä olla saatavilla verkon kautta.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Katso kaikki