Vuosilomapalkka palkkalaskelmalla, kun kuukausipalkkaisen työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
25.4.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kuinka kesällä maksettava lomapalkka tulee kuukausipalkkalaisen kohdalla laskea, kun työntekijä on siirtynyt osa-aikaiseksi marraskuun alusta alkaen? Miten toimii kuukausipalkan vähennysrivi palkkalaskelmalla loma-aikana? 

  

Vastaus:

Silloin kun sekä työaika että palkka ovat muuttuneet kuukausipalkkaisella työntekijällä lomanmääräytymisvuoden aikana, lasketaan vuosilomapalkka prosenttiperusteisesti. Laskennassa huomioidaan lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta maksetut ansiot (ei hätätyöstä eikä ylityön korotusosista maksettavia eriä) sekä mahdollinen laskennallinen palkka siltä osin, jos työntekijällä on ollut lomaa kerryttäviä poissaoloja. Työssäolon veroiset ajanjaksot määräytyvät vuosilomalain 7 § perusteella, mutta myös työehtosopimuksilla voi olla sovittu asiasta.

Pääsääntö on, että kuukausipalkkainen saa saman palkan ollessaan lomalla kuin olisi saanut ollessaan töissä, jolloin palkkalaskelmalla molemmat palkkalajit, lomapalkka ja kuukausipalkan oikaisu, ovat saman suuruisia (+/-).  Mutta työajan ja palkan muuttuessa lomanmääräytymisvuoden aikana, voi loma-ajan palkka olla suurempi tai pienempi kuin työssäoloajan palkka, riippuen siitä, kumminpäin muutos osa- tai kokoaikaiseksi on tapahtunut. Käytännössä kun työntekijä on osan kuukaudesta työssä ja osa lomalla, niin lasketaan työssäoloajan palkka erikseen ja loma-ajan palkka erikseen. Kuukausipalkan vähennys ei ole tällaisessa tilanteessa +/- -kirjaus.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki