Vuosiloman lisävapaapäivät pitkän sairasloman ajalta ja maksettava korvaus

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
6.6.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Työsuhde alkanut 6.5.2019 kokoaikaisena ja työntekijä on ollut sairaslomalla ajalla 20.3.2020 – 30.11.2020.

Lomanmääräytymisvuosi 6.5.2019 – 31.3.2020 ok, lomapäivät 11 kk x 2 pv = 22 päivää.

Lomanmääräytymisvuosi 1.4.2020 – 31.3.2021, kuinka kertyy lomia? Laskin että sairasloman ajalta hänelle kertyisi normaalisti lomapäiviä huhti-kesäkuulta 2,5 päivää/kk eli yhteensä 8 päivää. Ja työssäolon ajalta 1.12.2020 – 31.3.2021 kertyy 2,5 pv /kk, niin tällöin niistä tulisi 10 päivää. Tämä tarkoittaisi yhteensä 18 lomapäivää. Mutta miten ne vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät, paljonko niitä on annettava, kun henkilölle olisi kertynyt vuosilomaa 30 päivää, jos hän olisi ollut normaalisti töissä? Entä lisävapailta maksettava palkka?

Vastaus:

Kävin läpi laskelmasi ja päädyin samaan, eli henkilölle kertyy vuosilomaa työssäolo- ja työkyvyttömyysajalta (75 työpäivää) yhteensä 18 pv. Lisävapaapäiviä on annettava 6 päivää, jotta työntekijä saa neljän viikon palkallisen vapaan. Vuosilomalain 8 § määrää, että mikäli työntekijälle ei täydeltä lomanmääräytymisvuodelta kerry vuosilomaa vähintään 24 päivää (= neljä viikkoa) työkyvyttömyyden vuoksi, niin hänelle on annettava lisävapaapäiviä sen verran, että 24 päivää tulee täyteen. Mutta ns. talviloman osuutta ei huomioida, vaikka työssäollessaan työntekijä saisikin 30 päivää vuosilomaa.

Oikeutta lisävapaapäiviin ei kuitenkaan ole enää silloin, kun poissaolo on yhdenjaksoisesti jatkunut yli 12 kuukautta. Yhdenjaksoisuuden katkaise poissaolojaksojen väliin sijoittuvat työssäolopäivät tai -tunnit, jotka oikeuttavat täyteen lomanmääräytymiskuukauteen.

Lisävapaapäiviltä on vuosilomalain mukaan maksettava sama palkka kuin henkilölle olisi maksettu vastaavana aikana ollessaan työssä joko säännönmukainen tai keskimääräistä palkkaa vastaava korvaus. Työehtosopimuksilla on kuitenkin sovittu lisävapaapäiviltä maksettavasta korvauksesta hyvinkin erilaisin tavoin, joten tarkastathan asiakkaallasi mahdollisesti noudatettavan työehtosopimuksen määräykset korvauksen laskemisesta.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki