Vuosiloman kertyminen pitkän sairasloman aikana

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
31.5.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Lomanmääräytymisvuoden 1.4.20×1 – 31.3.20×2 aikana palkansaaja on ollut sairaana 10.3. alkaen ja sairaus jatkui 15.7.20×2 saakka. Vuosilomalain 7 § mukaan hänelle kertyy lomavuodelta 2019-2020 täydet lomat, mutta miten käsittelen 1.4.-15.7.20×2 välisen ajan? Kyseessä on siis yhdenjaksoisena ed. lomanmääräytymisvuoden puolella alkanut sairauspoissaolo. Alkaako työssäolon veroisten päivien (75 pv) laskenta uudelleen 1.4. alkaen lomanmääräytymisvuoden 2020-2021 ansaintaa määritettäessä?

Vastaus:

Viittaamasi vuosilomalain 7 § mukaan, vuosilomaa kertyy ”sairauden tai tapaturman vuoksi, enintään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, taikka jos työkyvyttömyys jatkuu yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, enintään 75 työpäivää tätä sairautta tai tapaturmaa kohden”.

Eli 20×1 – 20×2 kertyy täydet lomat kuten kirjoitatkin ja työssäolon veroista aikaa on kulunut yhteensä 15 työpäivää. Näin lomanmääräytymisvuodelle 20×2 – 20×3 jää vielä 60 työssäolon veroista päivää tämän sairauden osalta, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden vaihtumisen yli. Näin ollen tätä sairautta kohden kertyy lomaa 4-6/20×2 (60 pv). Jos työntekijä tekee heinäkuussa vähintään 14 työpäivää (katsottava kalenterista), niin silloin lomaa kertyy heinäkuulta. Työssäolon perusteella (14 päivän ansaintasäännön piirissä oleva työntekijä).

Mikäli myös lomanmääräytyisvuonna 20×2 – 20×3 tulisi työkyvyttömyydestä johtuvia poissaoloja, niin tuo 60 sairaspäivää vähentää tältä lomanmääräytymisvuodelta 75 työssäolon veroista päivää, koska työssäolon veroista aikaa on enintään 75 työpäivää lomanmääräytyisvuodessa.

Jos työntekijälle kertyy lomaa vähintään neljä viikkoa lomanmääräytymisvuodessa työkyvyttömyysajanjaksoista huolimatta, niin lisävapaapäiviä ei tarvitse huomioida.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

 

 

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki