Vuosiloman kertyminen osa-aikaisen lomautuksen ajalta

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
25.5.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Työntekijän lomautus on alkanut 7.12.2020, osan päivistä työntekijä on kuitenkin töissä ja osan lomautettuna. Lomautus jatkuu samanlaisena näillä näkymin toistaiseksi. Miten vuosilomaa kertyy?

Vastaus:

Kun työntekijät ovat osittain töissä ja osittain lomautettuna, niin lomautus on toteutettu työaikaa lyhentämällä, jolloin lomaa kertyy kuuden kuukauden ajan lomanmääräytymisvuodessa vuosilomalain mukaisesti. Kuuden kuukauden jälkeen katsotaan, kertyykö lomaa työntekijöiden työsopimuksen mukaisen loman ansaintasäännön mukaisesti, 14 työpäivää tai 35 työtuntia kuukaudessa. Mikäli ansaintasääntö ei täyty, niin silloin jäljellä olevan lomanmääräytymisvuoden ajalta ei enää lomaa kerry. Huomattava, että lomautus toteutetaan työnantajan yksipuolisella ilmoituksella eikä työaika siis muutu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuen, joten työntekijän loman ansaintasääntö ei muutu vaan pysyy samana kuin aiemmin.

Uusi kuuden kuukauden ajanjakson laskenta alkaa lomanmääräytymisvuoden vaihtuessa, mikäli lomautus työaikaa lyhentämällä jatkuu edelleen.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki