Vaihtelevan työaika, oikeus vapaaseen ja lomakorvaus joka tiliin

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
11.5.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asiakkaallani on palkattuna työntekijä, jonka tunnit vaihtelevat kuukausittain eikä 14 päivän tai 35 tunnin ansaintasäännöt toimi, koska työtunteja on niin vähän. Työntekijän kanssa on sovittu, että lomakorvaus maksetaan jokaisen palkan yhteydessä. Työntekijän työsuhde on alkanut 1.9.2020, joten työsuhde ei ole keväällä kestänyt yli vuotta, joten olemme käyttäneet prosenttia 9 %. Työntekijä on kuitenkin sitä mieltä, että hänelle kuuluisi 1.4.2021 alkaen 11,5 %:n lomakorvaus, koska vuoden työsuhde tulee täyteen seuraavan lomanmääräytymisvuoden aikana. Onko tämä näin? Työehtosopimuksella viitataan vain vuosilomalakiin, niin miten tätä sen mukaan olisi käsiteltävä?

Vastaus:

Työntekijällä, joka tekee työsopimuksensa perusteella töitä vähemmän kuin 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa, on vuosilomalain mukaan oikeus vapaaseen. Vapaa on annettava työntekijän niin halutessa ja sitä kertyy 2 päivää kuukaudessa. Myös oikeus vapaaseen henkilölle tulee maksaa lomakorvaus vapaan pitämisen yhteydessä kuten vuosilomapalkka työntekijöille, joille vuosilomaa kertyy. Mikäli henkilö ei halua käyttää oikeuttaan vapaaseen (voi itse päättää toisin kuin työntekijät, joille on kertynyt vuosilomapäiviä), niin lomakorvaus on maksettava viimeistään lomakauden päättyessä. Eli työntekijälle ei lain mukaan voi maksaa lomakorvausta joka palkanmaksun yhteydessä, vaan silloin kuin hän ansaitsemansa vapaan pitää.

Kun vuoden työsuhde tulee täyteen, niin lomakorvauksen prosentti nousee 11,5 %:iin kulumassa olevan lomanmääräytymisvuoden alusta alkaen. Tapauksessasi 11,5 % korottuu 1.4.2021 alkaen, mutta takautuvasti tuolloin 1.9.2021. Ja lomakorvaus tulisi maksaa lain mukaisesti kesällä 2022.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki