Työntekijä irtisanoutuu lomautuksen kestettyä 200 päivää

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
26.1.2023
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Työntekijä on irtisanonut itsensä, kun hän on ollut lomautettuna yli 200 päivää. Irtisanomisajan palkka maksetaan kuten työnantaja olisi irtisanonut, kuuden kuukauden palkka, koska työsuhde on kestänyt pitkään. Kertyykö loma tämän kuuden kuukauden ajalta? Entä voiko palkan maksaa normaaleina palkanmaksupäivinä vai pitääkö maksaa kerralla?  

Vastaus

Työnantajan on maksettava työntekijälle korvauksena irtisanomisajan palkka, kun työntekijä irtisanoutuu lomautuksen kestettyä vähintään 200 päivää, kuten kirjoitatkin. Irtisanomisajan palkka lasketaan työnantajan noudatettavan irtisanomisajan mukaan. Tältä ajalta ei kerry vuosilomaa, koska ei kyseessä ole irtisanomisaika /-palkka vaan korvaus. Koska lomautus jatkuu keskeytyksettä työsuhteen päättymiseen asti, ei korvaus ole vastiketta tehdystä työstä, eikä siitä näin ollen mene sosiaalivakuutusmaksuja. 200 päivän sääntö ei koske lomautusta, joka on toteutettu työaikaa lyhentämällä.

Mielestäni korvauksen maksusta voi sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Yleistä lienee, että irtisanomistilanteissa suoritus maksetaan kerralla. 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki