Rakennusalan työmatkakustannusten maksaminen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
15.9.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Oy :n kaksi osakasta, jotka molemmat kirvesmiehiä, voidaanko heille maksaa päivärahoja vai ei? Koska he työskentelevät erityisalalla, jolloin mielestäni päivärahan maksuoikeutta ei ole (ateriakorvaus kyllä). Mutta matkakustannusten korvaaminen on hieman epäselvää, kun kirvesmies käy omalla autollaan kohteissa, niin voidaanko hänelle maksaa verovapaa matkakustannuksen korvaus 0,43/km kotoa työpisteeseen? Entä kun talonrakennusalan työehtosopimuksessa on erikseen määritelty päivittäiset matkakustannusten korvaukset, missä tapauksessa näitä maksetaan?

Vastaus:

Pääsääntöisesti erityisalalla työskenteleville ei voi maksaa päivärahoja kuten kirjoitat. Erityisalalla työskentelevälle voidaan maksaa päivärahoja vain silloin, kun työntekijä yöpyy erityisellä työntekemispaikalla tai työntekijällä on varsinainen työpaikka, jossa tämä myös työskentelee. Näissä tilanteissa noudatetaan verottajan yleistä matkakustannusten korvaukset ohjetta eikä eritysalalla työskentelevien ohjetta.

Erityisalalla voidaan maksaa ateriakorvaus, mikäli työntekijällä ei ole mahdollisuutta ruokailla työnantajan järjestämässä työpaikkaruokailussa erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, esimerkiksi työnantaja voi sopia työmaan ruokalan kanssa ruokailusta.

Matkakustannukset voidaan maksaa verovapaasti enintään verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaisesti. Rakennusalan työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu erilliset päivittäiset matkakorvaukset, jotka työnantaja voi päättää maksaa (ovat verohallinnon päätöstä edullisemmat työnantajalle) ja useimmat rakennusalan yritykset näitä käyttänevät.

Huomattava, että erityisalan työntekijäkin saattaa olla liikkuvaa työtä tekevä, jolloin ei sovelleta erityisalan matkakustannusten sääntöjä. Erimerkkinä verohallinnon ohjeessa mainitaan sähköasentaja, joka käy tekemässä lyhytkestoisia työtehtäviä asiakkaiden luona.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki