Päällekkäisten poissaolojen aikaprioriteetti

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
13.6.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Työntekijä on anonut esimieheltään liukumavapaaksi päivät 11-12.3.2021. Työntekijä kuitenkin sairastuu 8.3.2021 ja sairausloma kestää 19.3.2021 saakka. Kysymys kuuluu, että kuluuko aiemmin anotut liukumavapaat sairausloman ajalta vai siirtyykö nämä vapaat myöhemmin pidettäviksi?

Vastaus:

Kun aiemmin on sovittu poissaolo, niin ns. aikaprioriteettisäännön mukaan noudatetaan sitä, kumpi oli ensin. Eli kun on sovittu vapaa, jonka jälkeen työntekijä sairastuu, niin liukumavapaa on ensisijainen poissaolon syy. Toissijainen poissaolon syy alkaa, kun ensimmäinen päättyy, mikäli se on alkuperäisen poissaolon syytä pidempi.

Poikkeus aikaprioriteettisääntöön on, kun kyseessä on hoitovapaan aikana alkava uusi äitiys-/vanhempainvapaa sekä vuosilomalaissa omavastuupäivien ylittävältä osalta työkyvyttömyyden vuoksi siirrettävä vuosiloma.

Aika on kuitenkin tarkastettava työnantajayrityksessä mahdollisesti noudatettavan työehtosopimuksen määräykset, tilanteessasi siis se, ettei liukumavapaiden kulumisesta ole sovittu toisin.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki