Lomapalkan maksuajankohta ja myöhästymis­seuraamukset

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
8.9.2022
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Henkilö on aloittanut vuosilomansa 1.7. (27pv), lomapalkka on maksettu hänelle vasta normaalina palkanmaksupäivänä eli 15.7. Palkansaaja on riitauttanut asian ja vaatii odotusajan palkkaa.

Kuuluuko tästä maksaa odotusajan palkkaa? Sekä pitääkö maksaa viivästyskorko lomapalkasta sekä odotusajan palkasta? Yrityksellä ei ole käytössä työehtosopimusta eli lain mukaan.

Vastaus:

Vuosilomalain 3. luku 15 § mukaan ”Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan maksaa työsuhteessa tavanmukaisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä.” Työehtosopimuksilla voidaan sopia toisin lomapalkan maksamisesta, mutta lain mukaan toimiessa se tulee maksaa siis ennen loman alkamista.

Työsopimuslain 2. luku 14 § mukaan ”Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Työsuhteesta johtuvan saatavan suorituksen viivästyessä työntekijällä on oikeus saada korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun viivästyskoron lisäksi täysi palkkansa odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.” Eli odotusajan palkanmaksuvelvollisuus voi syntyä työsuhteen päättyessä, mikäli palkkaa ei makseta työntekijälle ajallaan.

Ymmärtääkseni tilanteessasi työsuhde ei ole päättynyt, joten työntekijällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon siltä ajalta kuin palkanmaksu on viivästynyt. Pääomalle lasketaan lain 4 § mukainen korko ”Velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.” Korko on 0 % ajalla 1.7. – 31.12.2020, joten käytetään tuota 7 %. Apuna voit käyttää esimerkiksi laskurini.fi -sivuston laskuria.

Mikäli kyseessä olisi ollut laskuvirhe, syntyisi työsuhteen päättyessäkin oikeus odotusajan palkkaan vasta, mikäli työnantaja ei maksaisi saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun työntekijä on huomauttanut asiasta viimeistään kuukauden kuluessa. Tällöin saatavan tulee olla selvä ja riidaton.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki