Lomapäivien ansainnan määrittäminen sairauspoissaolojen ajalta

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto.
7.6.2021
Eija Männistö
Eija Männistö henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kaipaisin apua lomapäivien ansainnan määrittämiseen. Lomanmääräytymisvuoden 1.4.2019–1.3.2020 aikana palkansaaja on ollut sairaana yhteensä 71 työpäivän ajan. Viimeisin poissaolojakso alkoi 10.3.2020 ja jatkui 15.5.2020 saakka. Vuosilomalain 7 § mukaan hänelle kertyy lomavuodelta 2019–2020 täydet lomat, mutta miten käsittelen 1.4.–15.5.2020 välisen ajan? Kyseessä on siis yhdenjaksoisena edellisen lomanmääräytymisvuoden puolella alkanut sairauspoissaolo. Alkaako työssäolon veroisten päivien laskenta vasta tämän poissaolon jälkeen vai huomioidaanko tämä 30 työpäivää kestänyt poissaolo jo lomanmääräytymisvuoden 2021 ansaintaa määritettäessä?

Vastaus:

Vuosilomalain 7 § ”2) sairauden tai tapaturman vuoksi, enintään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, taikka jos työkyvyttömyys jatkuu yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, enintään 75 työpäivää tätä sairautta tai tapaturmaa kohden”.

Eli 2019–2020 kertyy täydet lomat, kuten kirjoitatkin, ja työssäolon veroista aikaa on kulunut yhteensä 71 työpäivää. Näin 2020–2021 jää vielä 4 työssäolon veroista päivää, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden vaihtumisen yli. Eli tätä sairautta kohden ei enää kerry lomaa huhti-toukokuussa 2020. Siinä tapauksessa, että 14 päivän ansaintasäännön piirissä oleva työntekijä tekee toukokuussa vähintään 14 työpäivää, niin silloin lomaa kertyy. Mikäli myös 2020–2021 tulisi työkyvyttömyydestä johtuvia poissaoloja, niin nyt käytetty 4 päivää vähentää 75 työssäolon veroista päivää tältä lomanmääräytymisvuodelta, koska työssäolon veroista aikaa on enintään 75 työpäivää lomanmääräytyisvuodessa.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy palkoistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki