Yhden­kertaiseen kirjan­pitoon siirtyminen

19.10.2016
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani, joka on liikkeenharjoittaja, haluaisi nyt siirtyä yhdenkertaisen kirjanpidon piiriin. Onko se mahdollista? Miten verotus? Entä tilikausi, se päättyy 30.9.2016?

Mikäli asiakkaasi alittaa KPL 1 luvun 1 a §:n kokorajat, on mahdollista siirtyä yhdenkertaisen kirjanpidon laatimiseen. EVL edellyttää kuitenkin liikkeenharjoittajalta edelleen suoriteperusteista veroilmoitusta. Siksi laaditusta yhdenkertaisesta kirjanpidosta on laadittava verotusta varten dokumentti, josta ilmenee, miten kirjanpidon luvuista on tultu veroilmoituksen lukuihin (kirjausketjuvaatimus). 

Esimerkiksi maksuperusteiseen liike­vaihtoon lisätään myyntisaamiset, palkkoihin palkkavelat ja niin edelleen. Seuraa­vana vuonna on sitten muistettava eliminoida edellisenä vuonna tehdyt oikaisut suoriteperusteeseen, koska kyseiset luvut tulevat uudelleen maksuperusteiseen kirjanpitoon. Kirjanpitolaki säätää, että niin sanottu murrettu eli kalenteri­vuodesta poikkeava tilikausi voi olla ammatin-­ tai liikkeenharjoittajalla vain, jos tämä pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja laatii tilinpäätöksen. Jos asiakkaasi siis haluaa siirtyä pitämään yhdenkertaista kirjanpitoa, tulee laatia tilinpäätös myös 31.12.2016. Silloin verovuodelle 2016 päättyy kaksi tilikautta. Poistot saa tehdä vain kertaalleen verovuotta kohti, ja progressiivinen veroasteikko voi kiristää asiakkaasi verotusta vuonna 2016.

Leena Rekola-Nieminen
KLT, ekonomi

Kirjanpitoasioissa liiton neuvojana toimii kouluttaja, KILAn jäsen, KLT Leena Rekola-Nieminen. Kysymysten tulee olla yksilöityjä ja aiheeltaan juoksevaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia.

Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: leena@rekola-nieminen.fi.

Kun otat jäsenneuvontaan yhteyttä, kerro nimesi, tilitoimistosi yhteystiedot ja jäsennumerosi, joka oikeuttaa palvelun käyttöön. Jäsennumero on sama kuin asiakasnumerosi liiton laskutuksessa. Jos et tiedä jäsennumeroasi, voit selvittää sen liiton toimistosta ennen yhteydenottoa jäsenneuvontaan. Palvelu on jäsenille maksuton. 

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki