Vakuutuskorvaus taloyhtiön kirjanpidossa

22.3.2018
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani on asunto-osakeyhtiö. Se on tehnyt ison remontin vuonna 2017. Vakuutusyhtiö on maksanut vakuutuskorvausta, koska remontti aiheutui osaksi vesivahingosta, osaksi oli muuta korjaustarvetta. Miten kirjaan vakuutuskorvauksen?

Sekä remonttikulut että vakuutuskorvaus kirjataan tuloslaskelman Kiinteistön hoitokulut -ryhmään riville Korjaukset. Virallisessa tuloslaskelmassa ne esitetään bruttona, eli varsinaisella rivillä Korjaukset esitetään korjausten kokonaismäärä ja sen alariviksi avataan rivi Saadut korvaukset. Jos sitten aktivoidaan korjauskulujen ja vakuutuskorvausten erotuksesta osa tai kaikki taseeseen, se tapahtuu apurivin Aktivoinnit taseeseen kautta. Tuloslaskelmaan jää siten tilikauden kuluksi kokonaiskorjauskustannusten ja saatujen avustusten sekä aktivointien erotus. Mikäli kyse ei ole perusparannuksesta, ei kirjanpitolain mukaan ole aktivointipakkoa, mutta verotuksessa suurehkon korjausmenon aktivointi voi olla edessä. ALV:n tarkistusvastuu koskee vain perusparannusmenoja, eli jos vapaaehtoisesti aktivoidaan suurehkoja korjausmenoja, ei niistä synny tarkistusvastuuta eikä siten liitetietomerkintää.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki