Ulkopuolisten vakuuksien merkitseminen

Taloushallintoliiton jäsenet saavat asiantuntijatukea kirjanpitoa sekä verotusta koskeviin kysymyksiin. Tällä palstalla julkaisemme joitakin liittoon tulleita kysymyksiä vastauksineen.
21.3.2018
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani on rakennusliike, joka tekee isoja remontteja ja joutuu antamaan työaikaisen ja takuuaikaisen vakuuden. Vakuus on hankittu pankista ja asiakas maksaa tästä palkkiota pankille. Yrityksen kiinteistö on pankilla yleisvakuutena. Miten merkitsen nämä molemmat vakuudet liitetietoihin?

PMA:n 3 luvun 7 § käsittelee annettuja vakuuksia. Siinä todetaan, että liitetiedoissa on kerrottava, jos yritys on antanut vakuudeksi omaa omaisuuttaan. Tässä asiakkaasi on saanut ulkopuolisia vakuuksia pankilta työ- ja takuuaikaisiksi vakuuksiksi, joten niitä ei mainita liitetiedoissa. Sen sijaan otsikolla Esineoikeudelliset vakuudet ilmoitat Kiinteistökiinnityksestä, joka on annettu pankille vakuudeksi. Vakuuden määräksi tulee joko vakuuden arvo tai sen vastuun määrä, josta se on vakuutena. Näistä kahdesta valitaan arvoltaan pienempi liitetietona ilmoitettavaksi. Toki lisäliitetietona voi mainita, että yrityksellä on pankin yleisvakuutta vastaan myöntämät työ- ja takuuajan vakuudet.

KLT Leena Rekola-Nieminen on ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen. Hän on erikoistunut kirjanpitoasioihin.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki