Palkkavelan kirjaaminen koronavuonna

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
5.1.2021
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani on nostanut aika vähän palkkaa osakeyhtiöstään 30.9.2020 päättyneellä tilikaudella, kun koronan takia kaikki on ollut niin epä­selvää. Voinko kirjata hänelle palkkavelkaa, vaikka yhtiö on saanut ravintola-alan palkkatukea. Vai olisiko parempi kirjata esimerkiksi jonkinlaista tantieemia? Hän on ainoa osakas yhtiössä.

Vastaus:

Ravintola-alan saamat tuet KEHA-keskukselta eivät estä normaalia palkanmaksua yrittäjille. Nämä tuet rajoittavat ainoastaan osingonjakoa siltä yhdeltä tilikaudelta, jonka aikana tuki on saatu. Saatu tuki tulee esittää liitetiedoissa jakokelpoisten varojen laskelmassa jakovaraa rajoittavana eränä. Yhtiössä työskentelevä ainoa osakas ei tietenkään ole palkkansa määrästä tilivelvollinen kenellekään muulle yhtiössä. Palkkahan kuitenkin maksetaan tehdystä työstä, joten verottajaa asia voi joskus kiinnostaa, varsinkin osakkaan perheenjäsenten palkkojen osalta. Perusteetta maksettu palkka voidaan katsoa peitellyksi osingonjaoksi, vaikka se kirjanpidossa olisi käsitelty palkkana. Kirjaus tilinpäätökseen merkittävästä palkkavelasta on per Palkat an Lyhytaikaiset siirtovelat. Palkkavelasta aiheutuvat sosiaalikulut tulee myös kirjata siirtovelaksi.

Palkkavelan kirjaaminen johtaa palkan verottamiseen osakkaan tulona suorite­perusteella, eli kirjaamisvuodelle, mikäli yhtiö ei ole maksukyvytön. Koronavuonna tilapäinen maksukyvyttömyys on ollut mahdollista, jos toiminta on ollut pysähdyksissä ja tuet saadaan vasta seuraavan tilikauden puolella. Tällöin palkkavelka tulee nostaa yhtiöstä seuraavalla tilikaudella ja se verotetaan nostohetken mukaan. Jos maksukyvyttömyys jatkuu, tulee palkkavelkakirjaus purkaa vastakirjauksella. Verottaja hyväksyy tämän, ellei kyseessä ole ilmeinen verosta vapautumisen tarkoituksessa suoritettu toimenpide.
Merkitystä ei ole sillä, kutsutaanko velaksi kirjattua erää palkaksi, provisioksi tai tantieemiksi. Menettely on sama näiden kaikkien osalta.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki