Osinkona saadut osakkeet kirjanpidossa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. KLT Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
24.9.2019
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaallani, joka on arvopaperikauppias, on vaihto-omaisuudessaan A Oyj:n osakkeita. Nyt A Oyj jakoi osinkoa rahana ja sitten lisäksi kolmannen osakeyhtiön (B Oyj) osakkeina. Miten nämä osinkona saadut osakkeet kirjataan asiakkaani kirjanpitoon?

Jatkokysymys: Miten toimin toisen asiakkaani kanssa, jolla on samoja A Oyj:n osakkeita pysyvien vastaavien sijoituksissa?

VASTAUS:

Saadun osingon osalta ei ole merkitystä sillä, saadaanko se rahana vai jossain muussa muodossa. Noille B Oyj:n osakkeille on määritelty arvo osingonjaon yhteydessä. Arvo on kyseisten osakkeiden käypä arvo sinä päivänä, kun osinko on nostettavissa. Tämä arvo on sekä osinkotuottokirjauksen peruste että peruste, jolla osakkeet viedään vaihto-omaisuuteen. Kun asiakkaasi on arvopaperikauppias, sisältyy osinkotuottotili liikevaihtoon. Veroilmoituksella pitää sitten muistaa siirtää osinkojen kokonaissumma rahoitustuottoihin, koska verottaja haluaa kaikki osingot esitettäväksi rahoitustuotoissa, olivatpa osinkojen perustana olevat osakkeet sitten missä taseryhmässä tahansa.

Saatuja osakkeita ei voi kirjata suoraan per vaihto-omaisuus an osinkotuotot, koska vaihto-omaisuuskirjauksen vastatili voi olla vain varastonmuutostili. Kirjaukset ovat siis per ostot an osinkotuotot ja per vaihto-omaisuus an varastonmuutos. Kun osakkeet aikanaan myydään, niin kirjaus on per pankki an liikevaihto ja per varastonmuutos an vaihto-omaisuus. Osakkeita osinkona saava taho on varainsiirtoverovelvollinen saamistaan osakkeista. Maksettava varainsiirtovero on osa osakkeiden hankintamenoa.

VASTAUS JATKOKYSYMYKSEEN:

Kun osakkeet ovat pysyvien vastaavien sijoituksissa (tai rahoitusomaisuudessa), niin niistä saatu osinkotuotto on rahoitustuottoa. Pysyvien vastaavien sijoitukset kirjataan hankintamenonsa määrästä suoraan tasetilille. Eli kirjaus osinkona saatujen osakkeiden osalta on per pysyvien vastaavien sijoitukset an osinkotuotot. Kun osakkeet aikanaan myydään, niin myyntivoitto tai -tappio kirjataan rahoitustuottoihin tai -kuluihin.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki