Maksuperuste vai suoriteperuste?

18.1.2018
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Mikroyrityksen kokorajat alittavan ammatinharjoittaja-asiakkaani alv on käsitelty tilikauden ajan maksuperusteella ja muutettu tilinpäätöksessä suoriteperusteiseksi. Voiko hän enää soveltaa tilikaudella maksuperustetta alvissa, kun hänen liikevaihtonsa ylittää 500 000 euroa?

Alv-lain muutoksen jälkeen meillä on neljä ryhmää, jotka voivat tilittää alvin maksuperusteella. Verovelvollinen,

1) jonka tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa,

2) johon ei sovelleta KPL:ia eli luonnollinen henkilö maatilatalouden ja kalastuksen harjoittajana

3) jolla on KPL:n nojalla oikeus olla laatimatta tilinpäätöstä eli mikrokokoinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja,

4) jolla on KPL:n nojalla oikeus laatia tilinpäätöksensä maksuperusteisesti eli mikrokokoinen säätiö ja yhdistys (KPL 3:4.2 §).

Asiakkaasi kuuluu ryhmään 3 ja on siten oikeutettu tilittämään arvonlisäveron tilikauden aikana maksuperusteella. Tilinpäätös on edelleen laadittava suoriteperiaatteella, mutta tilinpäätöksessä ei enää tarvitse muuttaa alv-tilitystä suoriteperusteiseksi, vaan ostovelat ja myyntisaamiset käsitellään tilinpäätöksessä siten, että niistä ei synny suoritettavaa tai vähennettävää alvia tilinpäätöskuukaudelle. Kila ohjeistaa käsittelemään myyntisaamisten ja ostovelkojen alv:t siirtyvissä erissä siten, että myyntisaamisten tulouduttua asiakkaasi tilille niistä suoritettava alv-velka esitetään siirtoveloissa ja ostovelkojen perusteella niiden maksun jälkeen vähennettävä alv-saaminen esitetään siirtosaamisissa. Tämä ohje koskee sekä ryhmään 1 että ryhmään 3 kuuluvia yrityksiä. Erona näillä ryhmillä on se, että ryhmään 1 kuuluva verovelvollinen joutuu noudattamaan ns. symmetriaa ostojen ja myyntien arvonlisäverojen käsittelyssä. Ryhmään 3 kuuluva verovelvollinen voi halutessaan tilittää ostojen alvin suoriteperusteella ja myyntien alvin maksuperusteella tai päinvastoin. Ryhmään 1 kuuluvalla ei tätä oikeutta ole.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

 

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki