Lainan lyhennys kirjanpidossa vuodenvaihteessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Sirpa Koponen on toiminut pitkään erilaisissa taloushallintoalan luottamustoimissa.
25.8.2022
Sirpa Koponen KHT, HT, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Asiakkaina on kiinteistö-osakeyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä. Lainan lyhennysohjelmassa on lyhennyspäiväksi sovittu 31.12.2021. Pyhäpäivät siirtävät lyhennystä seuraavaan pankkipäivään, joka on seuraavan vuoden puolella. Voidaanko lyhennys kirjata eräpäivän mukaan siirtyviin eriin kyseiselle tilikaudelle?

Vastaus:

Sekä vuonna 2022 että vuonna 2023 joulukuun viimeinen päivä on muu kuin arkipäivä, joten pankin automaattisesti hoitamat lainan lyhennykset tapahtuvat seuraavana arkipäivänä. Tämä siis tarkoittaa suurimmalla osalla kirjanpitovelvollisia sitä, että lyhytaikaisiin osiin siirretty erä on seuraavassa tilinpäätöksessä edelleen maksamatta. Kirjanpitolain 4 luvun 7§:ssä määritellään, että Pitkäaikaiseksi katsotaan saaminen tai se osa saamisesta, joka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Muut saamiset ovat lyhytaikaisia. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös velkojen esittämistä pitkäaikaisina ja lyhytaikaisina.

Taseeseen jäävää summaa ei kirjata siirtovelaksi (eikä myöskään ostovelaksi), vaan maksamattomat lainat ja osamaksuerät ovat kohtaan ”lainat rahoituslaitoksille” kuuluvia. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä lyhennyserä 2022 on vielä velkana, koska se on useimmilla veloittamatta yhtiön tililtä. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kirjataan vielä vuoden 2023 erä lyhytaikaisiin lainoihin, jolloin lyhytaikaisissa veloissa on kaksi vuosierää.

Asunto-osakeyhtiön jälkilaskelmat näyttävät näissä tilanteissa ”vääränlaista” ylijäämää, mutta osakaslyhennyksiin tulee lainaosuuslaskennan kautta otetuksi tuo erä huomioon. Tuo poikkeuksellinen asia voisi olla järkevää kertoa informaationa osakkaille.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki