Konvenantti tilinpäätöksessä

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
22.9.2020
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Esittelin asiakkaalle ehdotusta tilinpäätökseksi 30.6.2020. Hän puuttui oman pääoman määrään ja sanoi, ettei ehdotukseni käy, koska pankin myöntämässä lainassa on kovenantti. Mikä se on ja mitä voin tehdä?

VASTAUS:

Kovenantteja käytettiin ennen pääasiassa ulkomaankaupassa, mutta ne ovat vakiintuneet viime vuosina kotimaiseenkin lainanantoon. Kovenantti on usein perinteisten pankkien käyttämien lainaehtojen lisäehto, ikään kuin lisävakuus. Lainansaaja sitoutuu toimimaan yritystoiminnassaan kovenantin ehtojen mukaan. Pankin myöntäessä yritysrahoitusta voidaan lainan ehdoksi asettaa esimerkiksi omavaraisuusasteen pysyminen yli X prosentin tasossa. Tai pankki voi vaatia, että omavaraisuusaste nousee vuosittain vaikka yhden prosenttiyksikön verran lainan nostovuodesta alkaen.

Kovenantteja voidaan määritellä monelle eri tilinpäätöstiedosta saatavalle tunnusluvulle yrityskohtaiset piirteet ja riskit huomioiden. Kovenantti voi koskea yhtä tai useampaa vuotta, ja se voi olla sidottu yhtä hyvin taseen kuin tuloslaskelman lukujen tasoon tai muutoksiin. Niin sanottu kovenantin rikkominen voi johtaa joko korvaukseen tai neuvotteluihin rahoituksen jatkosta. On siis entistä tärkeämpää, että kirjanpitäjä saa kaikista lainoista velkakirjojen kopiot, jotta tieto kovenanteista on käytettävissä tilinpäätöstä laadittaessa. Kovenantti voi myös rajoittaa osingonjakoa, joten aina ei suinkaan voi automaattisesti ”luvata” osakkaille osinkoa, vaikka tilinpäätös näyttäisi hyvää tulosta ja omaa pääomaa.

Asiakkaasi tapauksessa kovenanttina on siis käytetty omavaraisuusasteen määrää ja nyt se esittämässäsi tilinpäätösvaihtoehdossa on liian matala. Johdonmukaisuuden periaatteen takia tilinpäätöspäivän jälkeen ovat tuloksen parantamiskeinot vähissä. Asiakas voi ehdottaa poistojen pienentämistä tai epävarmojen saamisten pitämistä taseessa. Tilinpäätös on kuitenkin laadittava hyvän kirjanpitotavan mukaan, joten tuollaisiin ehdotuksiin ei voi suostua. Jos kovenantin rajoitukset ovat ajoissa tiedossa, niin oman pääoman lisääminen SVOP-sijoituksella on usein tehokkain keino varsinkin, jos se voidaan muodostaa taseessa jo olevasta velasta osakkaille. Voi myös olla mahdollista siirtyä sisällyttämään varaston arvoon välillisiä kuluja, mutta tätä menettelyä on sitten noudatettava johdonmukaisesti tulevissakin tilinpäätöksissä. Kun kovenantti on ajoissa tiedossa, voi hyvissä ajoin yhdessä asiakkaan kanssa pohtia eri vaihtoehtoja toteuttaa sellainen tilinpäätös, joka vastaa kovenantin ehtoja.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki