Konsernitilinpäätös vai ei?

18.1.2018
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Asiakkaani on kahden tytäryhtiön emo. Kaikkien kolmen yhtiön yhteenlaskettujen liikevaihtojen, taseiden loppusummien ja henkilömäärien perusteella se muodostaa pienkonsernin. Rahoittaja vaatii kuitenkin konsernitilinpäätöksen laatimista 31.12.2017 päättyvältä tilikaudelta. Onko jotain muuttunut 1.1.2016 jälkeen pienkonsernin konsernitilinpäätöksen laatimisessa?

1.1.2016 jälkeen on olettamana, ettei pienkonserni laadi konsernitilinpäätöstä. Sen takia KPL:n 6. luvusta poistettiin pienen konsernin helpotus olla jakamatta poistoeroa ja vapaaehtoisia varauksia omaan pääomaan ja laskennallisiin verovelkoihin. Toisaalta lakiuudistuksessa laajennettiin mahdollisuutta olla yhdistelemättä kaikkia osakkuusyhtiöitä konsernitilinpäätökseen. Jos pienkonserni tekee vapaaehtoisesti konsernitilinpäätöksen, laaditaan liitetiedot PMA:n mukaan.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki