Osakeyhtiö vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiössä

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. KLT Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
29.3.2019
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Hei, sain uuden asiakkaan, joka on osakeyhtiö. Tämä osakeyhtiö on vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiössä. Myös tämä kommandiittiyhtiö tuli asiakkaaksemme. Mitä erityistä minun tulisi ottaa huomioon kummankin tilinpäätöksessä?

VASTAUS:

Kun osakeyhtiö perustaa kommandiittiyhtiön tai ostaa vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuuden, kirjataan vastuunalaisen yhtiömiehen mahdollinen yhtiösopimukseen kirjattu aloituspanos tai yhtiöosuudesta maksettu kauppahinta Pysyvien vastaavien Sijoituksiin. Osakeyhtiö voi nostaa yksityisnostoja kommandiittiyhtiöstä aivan samoin kuin luonnollinen henkilökin vastuunalaisena yhtiömiehenä tekee, ja silloin kyseessä on tuloslaskelmaan kirjattava tuotto. Yksityisnostojen esittämisvaihtoehtoina ovat joko Liiketoiminnan muut tuotot tai sitten Rahoitustuotot. Valinta perustuu siihen, mikä on omistuksen luonne; onko kommandiittiyhtiö enemmän puhdas sijoitus vai palveleeko se osakeyhtiön liiketoimintaa.  Osakeyhtiölle kirjattu tulo-osuus eliminoidaan osakeyhtiön verolaskelmassa, ja tulo-osuuden sijaan verolaskelmaan otetaan osakeyhtiön osuus kommandiittiyhtiön kyseisen verovuoden verotettavasta tulosta.

Mikäli osakeyhtiölle on kirjattu aloituspanosta Pysyvien vastaavien sijoituksiin, voi rahanosto olla myös tämän panoksen palautusta, ja kirjaus on silloin kredit-vienti Sijoituksiin. Osakeyhtiö voi myös olla myöntänyt lainaa kommandiittiyhtiölle ja silloin kirjaukset menevät tavallisten lainakirjausten tapaan. Tiliotteella tai erillisessä tositteessa tulee näkyä, mitä näistä vaihtoehdoista siirretty raha koskee, kirjanpitäjän ei tule ottaa vastuuta kirjausvalinnasta. Osakeyhtiön liitetiedoissa tulee kertoa osakeyhtiön vastuu kommandiittiyhtiössä, esimerkiksi vastuu äänettömän yhtiömiehen korkosaatavista.

Kommandiittiyhtiön puolella tulee huomata, että osakeyhtiö vastuunalaisena yhtiömiehenä ”saastuttaa” kommandiittiyhtiön, eikä sillä ole oikeutta muodostaa toimintavarausta. Samoin tällaiselle kommandiittiyhtiölle muodostuu KPL:n perusteella velvollisuus toimittaa tilinpäätös patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi, vaikka kommandiittiyhtiö olisi pien- tai mikroyritys.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki