EU-etämyynti ja arvonlisäverokannat pääkirjanpidossa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
12.4.2022
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Kysymys:

EU:n etämyyntisäännösten muutoksen 1.7.2021 myötä monien suomalaisten verkkokauppojen pitää hallita useiden eri EU-maiden alv-kannat kirjanpidossaan ja veroilmoittamisessaan. Onko välttämätöntä perustaa eri kannat kirjanpitojärjestelmään? 

Vastaus:

Ei ole. Asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 1 § kohdat 2 ja 5:   

Eri verokantojen alaisten myyntien ja ostojen on oltava vaikeuksitta erotettavissa toisistaan asiajärjestyksessä pidettävässä kirjanpidossa.

Kirjaukset voidaan tehdä ostoista tai myynneistä aikajärjestyksessä pidettävään osakirjanpitoon tai muuhun kirjanpitokirjaan siten, että niiden yhteys kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun asiajärjestyksessä pidettävään pääkirjanpitoon on vaikeuksitta todettavissa.

Eri arvonlisäverokannat voidaan eritellä myös esimerkiksi verkkokauppajärjestelmän raportilla ja syöttää sen perusteella OmaVeroon etämyynnin ilmoittamiseen tarkoitetulla lomakkeella. Lisäksi ne ilmoitetaan kuukausi-ilmoituksella sisäkaupan myyntinä. Seurannan helpottamiseksi kannattaa perustaa kirjanpitoon myyntimaakohtaiset myynnin alv-velkatilit.

Yleisesti muutoksesta, katso Tilisasanomat 3/2021 Petri Salomaan kirjoitus. 

 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat ­jäsenetuna neuvontaa ­kirjanpitoon ja verotukseen ­liittyvissä kysymyksissä. ­Julkaisemme kiinnostavimpia kysymyksiä ja niihin annettuja vastau­ksia. Kysymykset voi ­toimittaa osoitteeseen: asiantuntijat@taloushallinto­liitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki