Avustukset liitetiedoissa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Sirpa Koponen on toiminut pitkään erilaisissa taloushallintoalan luottamustoimissa.
13.1.2022
Sirpa Koponen KHT, HT, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Monet asiakkaistamme ovat saaneet koronatilanteen takia avustuksia. Olemme havainneet joissakin näistä avustuksista saaduista päätöksistä varojenjakokieltoja. Olemme myös arvioineet sitä, missä tilanteissa liitetietoihin tulisi antaa tietoa avustuksista. Mitkä asiat vaikuttavat liitetietoinformaatioon?

Vastaus:

Kun kirjataan avustuksia, on syytä aina hankkia avustuspäätökset ja perehtyä niissä oleviin ehtoihin. Hyvä kirjanpitotapa edellyttää oikean ja riittävän kuvan antamista, jos tilinpäätöksessä on merkittäviä tapahtumia. Samalla tavalla tilanteessa, missä tilinpäätöksessä on olennainen muutos muihin tilikausiin nähden, tulee tämä poikkeama selostaa liite­tiedoissa.

Kirjanpitolautakunta on antanut vuoden 2021 alussa kaksi omaehtoista lausuntoa ravintolayritysten saamien tukien vaikutuksesta tilinpäätökseen. Kirjan­pitolautakunta on antanut esimerkit siitä, miten liitetiedot tulee antaa esimerkiksi toteutumaperusteisesta rajoituksesta.

Esimerkki:

Ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemista ja toiminnan rajoitusten hyvittämistä koskevan lain mukaisen toteumaperusteisen rajoituksen toteutuminen

  • Yhtiön ravintolan asiakastilat ovat olleet suljettuina lakimääräisenä rajoituskautena 4.4.–31.5.2020. Yhtiö on saanut Suomen valtiolta hyvitystä rajoituskaudelta 2 500 euroa, joka on merkitty tilikauden tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin.
  • Yhtiön tappio rajoituskaudelta oli 1 500 euroa, kun vertailukaudelta huhti-toukokuu 2019 voitto oli 2 000 euroa. Tulos on siten pienentynyt 3 500 eurolla. Kun tästä 3 500 eurosta vähennetään vakuutuslaitoksen suorittama 500 euron korvaus toiminnan keskeytymisestä rajoituskaudelta, ei valtiolta saadun hyvityksen määrä (2 500 euroa) ylitä sille laissa säädettyä enimmäismäärää (3 000 euroa).
  • Tappio rajoituskaudelta ja voitto vertailu­kaudelta on määritelty soveltaen tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavia periaatteita.

Kirjanpitolautakunta on lausunnossaan antanut esimerkin siitä, kuinka yrityksen tulee liitetiedoissa selvittää, miten avustus vaikuttaa yrityksen jakokelpoisiin varoihin.

Lautakunta korostaa myös sitä, että yrityksen tulee säilyttää dokumentit avustuksista (esim. liitetietotositteina) ja niiden yhteys jaksotusvienteihin.

­Taloushallintoliiton jäsenet saavat ­jäsenetuna ­neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen ­liittyvissä kysymyksissä. ­Julkaisemme kiinnostavimpia kysymyksiä ja niihin annettuja vastau­ksia, ja kaikki vastaukset on luettavissa osoitteessa tili­sanomat.fi/asiantuntijavastaa. Kysymykset voi ­toimittaa osoitteeseen: asiantuntijat­@taloushallinto­liitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki