Äänettömän yhtiömiehen voitto-osuus

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. KLT Leena Rekola-Nieminen on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
18.11.2019
leena
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, kouluttaja ja KILAn jäsen

Uusi asiakkaani on kommandiittiyhtiö, jossa on kaksi vastuunalaista yhtiömiestä ja yksi äänetön yhtiömies. Yhtiön yhtiösopimuksen mukaan myös äänetön yhtiömies voi saada voitto-osuutta, jos työskentelee yhtiön hyväksi. Onko tämä mahdollista, eikö hänelle pidä maksaa palkkaa? Miten menettelen tämän asiakkaan kanssa?

VASTAUS:

Jos yhtiösopimukseen on otettu kuvaamasi pykälä, niin sen mukaan toimitaan. Jos mainittua pykälää ei yhtiösopimuksessa ole, on palkka ainoa vaihtoehto korvata äänettömälle yhtiömiehelle tämän tekemä työ. Palkasta menee silloin kaikki sivukulut, joten se on yhtiölle kalliimpaa kuin voitonjako. Jaettavasta voitosta ei mene sosiaalikuluja, joten se ei myöskään kerrytä äänettömälle yhtiömiehelle eläkettä. Mutta tilanteessa, jossa äänetön yhtiömies on muualla työsuhteessa, voitonjako on kätevä tapa maksaa hänen yhtiön hyväksi tekemästään työstä. Äänetön yhtiömies ei halutessaankaan voi kuulua voitonjaon osalta TyEL- tai YEL-vakuutuksen piiriin.

Tilikauden aikana äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta yksityiskäyttöön, vaan hänen yhtiöstä saamansa raha kirjataan saamiseksi yhtiön kirjanpidossa. Kun kommandiittiyhtiön veroilmoitus annetaan, ilmoitetaan verottajalle, paljonko yhtiön verotettavasta tuloksesta jaetaan verotettavaksi äänettömälle yhtiömiehelle. Jos äänetön yhtiömies ei ole maksanut ennakkoveroja, tulee hänelle jälkiveroja maksettavaksi. Kun uuden tilikauden alussa edellisen tilikauden voitto jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kumulatiivisille yksityistileille, kirjataan äänettömän yhtiömiehen verottajalle ilmoitettua prosenttimäärää vastaava osuus yhtiön voitosta yhtiön velaksi hänelle ennen loppuosan jakoa kahdelle vastuunalaiselle yhtiömiehelle. Jos taseessa on saamista yhtiömieheltä, suoritetaan tältä osin kuittaus.

Äänettömällä yhtiömiehellä on yhtiösopimuksen mukaan myös rahapanos. Jos sille on määrätty nollaa suurempi korkoprosentti, on äänetön yhtiömies oikeutettu saamaan myös tämän. Kirjaus on siltä osin per voittovarat an velat yhtiömiehelle.

 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki