Jäädytys ja pakotelistat

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tämän vastauksen tuottivat Taloushallintoliiton yhteistyöjäsenet Clento ja DOKS®.
17.11.2020
Jukka Kojola ja Tatu Kulmala

Kysymykseni koskee jäädytys- ja pakotelistoja. Pitääkö meidän tarkistaa jokaisen asiakkaan kohdalta, onko asiakas tai yrittäjä mukana jäädytys- tai pakotelistalla. Mistä löydän nämä luettelot?

Vastaus:

Kyllä, teidän tulee toiminnassanne huomioida kansallinen jäädytyslista ja EU:n terrorismin vastaiset pakotelistat. Yritykseen tai henkilöön voi kohdistua niin sanotun jäädyttämislain (Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi 325/2013) nojalla tehty jäädytys tai EU:n terrorismin torjumiseksi asettama varojen jäädyttäminen.

Jos havaitsette asiakkaissanne jäädytys- tai pakotelistalla olevan henkilön tai yhteisön, mahdollinen käynnissä oleva liiketoimi on syytä keskeyttää, eikä tällaiselle henkilölle tai yhteisölle saa luovuttaa varoja. Asiasta on viipymättä ilmoitettava Helsingin ulosottovirastolle sähköpostilla osoitteeseen helsinki.uo@oikeus.fi.

EU julkaisee konsolidoitua listaa kaikkien EU:n eri pakotejärjestelmien kohteena olevista henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä. Se on saatavissa osoitteesta: eeas.europa.eu > Sanctions policy > Consolidated list of sanctions.

Kansalliseen lakiin perustuvat jäädyttämispäätökset tekee Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus, joka myös julkaisee listaa päätöksen kohteena olevista tahoista. Lista on saatavissa rahan­pesun selvittelykeskukselta.

Sekä EU:n että Suomen kansallisen pakotelistan käyttöön saaminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä kyseisten listojen käyttäjäksi.

Maakohtaiset riskit

Asiakkaan riskiä arvioitaessa on selvitettävä myös mahdolliset yhteydet riskimaihin. Yhteys voi muodostua esimerkiksi liikevaihdon, omistuksen tai rahoituksen kautta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) pitää yllä listaa niistä valtioista, joiden rahanpesun valvonta ja sitä myötä riski on korkea. Linkki maista löytyy FATF:in verkkosivuilta.

Ulkoministeriön pakotelistan tavoitteena on kohdentaa pakotteet vastustettavasta politiikasta tai toiminnasta vastuullisiin ja heitä tukeviin henkilöihin sekä näiden ryhmien rahoituksen lähteisiin. Tämän vuoksi ulkoministeriön pakotelista ei tarkoita sitä, että kaikki kanssakäyminen kohdevaltion kanssa olisi pakotteiden alaista, vaan pakotteiden laatu täytyy tarkistaa ulkoministeriön sivuilta.

Keinoja tarkastamiseen

Tarkistuksen asiakasyrityksen, sen edustajan tai tosiasiallisen edunsaajan osalta voi edellä mainittujen listojen perusteella periaatteessa tehdä manuaalisestikin, ellei asiakasmäärä ole kovin suuri. Listat kuitenkin päivittyvät säännöllisesti, ja isolla asiakasmäärällä niiden läpikäynti on työlästä. Markkinoilla on tietopalvelun tarjoajia, jotka myyvät yksittäisiä pakotelistatarkistuksia sekä myös rahanpesulain velvoitteiden kokonaisvaltaiseen hoitoon tarkoitettuja ratkaisuja, joihin sisältyy asiakaskannan pakotelistatarkastus automaattisesti.

Tämän vastauksen tuottivat Taloushallintoliiton yhteistyöjäsenet Clento ja DOKS®. Yhtiöt tarjoavat ratkaisuja asiakkaiden, näiden edustajien ja tosiasiallisten edunsaajien tietojen hankkimiseen ja tarkastamiseen automatisoidusti.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki