CTA Paikka
CTA Paikka

Vero­hallinto tiukensi edellytyksiä maksu­järjeste­lyihin

2.3.2023 Kuva iStock

Verohallinnon maksujärjestelyharkinnassa on palattu noudattamaan jo ennen pandemiaa voimassa olleita käytäntöjä. Verohallinto päivitti maksujärjestelymenettelyistä antamaansa päätöstä 17.11.2022.

Päätöksen mukaan Verohallinto voi muun muassa vaatia ennakkomaksun suorittamista maksujärjestelyn osana tai ennen maksujärjestelyyn ryhtymistä. Päätöksen lueteltujen maksujärjestelyyn ryhtymisen ehdottomien esteiden lisäksi Verohallinto voi olla ryhtymättä maksujärjestelyyn, jos lisämaksuajan myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista verojen kerryttämisen kannalta.

Vuosina 2020 ja 2021 Verohallinto teki maksujärjestelyjä helpotetuin ehdoin. Tuolloin muun muassa maksujärjestelyyn ryhtymisen tarkoituksenmukaisuutta arvioitiin kevyemmin kriteerein koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi. Myös maksujärjestelyjen yhteydessä perittävä korko oli normaalia matalampi, kun sitä perittiin helpotusten yhteydessä 2,5 prosentin suuruisena. Nyt korkona peritään verotuksessa käytettävän viivästyskoron verran, joka on vuonna 2023 seitsemän prosenttia. Aiemmin maksujärjestelyä saattoi hakea, vaikka aiempi maksujärjestely oli rauennut, kunhan verot eivät olleet vielä ulosotossa. Aiemmin uutta maksujärjestelyä oli mahdollista myös hakea, vaikka aiempi maksujärjestely oli voimassa.  Näin verojen maksamiseen saattoi saada vielä lisää maksuaikaa.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki