CTA Paikka
CTA Paikka

Rakentamis­ilmoittamiseen muutoksia marraskuussa

Rakentamisilmoitusten antaminen muuttuu marraskuussa. Ilmoitusten tietosisältö muuttuu, ja jatkossa ilmoituksia voi antaa OmaVerossa. Myös veronumeron voi jatkossa ilmoittaa tai tarkistaa OmaVeron kautta.
14.10.2019 Juha Kartano ja Jenni Similä Kuva iStock

Ilmoituksilla kerättävien tietojen määrä vähenee uudistuksen yhteydessä. Rakentamisilmoitusten tietosisällöstä poistuu sekä muuttuu vapaaehtoiseksi useita tietoja, jotka Verohallinto saa itselleen muuta kautta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Suomessa rekisteröityjen yritysten ja työntekijöiden osoitetiedot.

OmaVero korvaa Lomake.fi:n ilmoituskanavana

Marraskuusta eteenpäin rakentamisilmoituksia voi antaa OmaVerossa. OmaVero korvaa Lomake.fi:n rakentamisilmoitusten sähköisenä ilmoituskanavana. Samalla ilmoitusten antamiseen tulee teknisiä parannuksia. Ennen Lomake.fi:ssä pystyi yhdellä urakkailmoituksella antamaan vain yhden työmaan urakoitsijatiedot, ja työntekijäilmoituksella jokaisesta työnantajasta piti antaa oma ilmoituksensa. Tämän vuoksi erillisiä ilmoituksia saattoi kertyä useita.

Marraskuusta eteenpäin rakentamisilmoituksia voi antaa OmaVerossa.

OmaVerossa voi jatkossa antaa yhdellä urakkailmoituksella usean työmaan ja urakoitsijan tiedot. Vielä suurempi muutos tulee työntekijäilmoituksen puolelle, jossa samalle ilmoitukselle voi antaa usean työmaan työnantaja- ja työntekijätietoja. Jos työmaa päättyy tai työmaalla toimiva yritys tai työntekijä lopettaa työt, tiedot voi helposti poistaa ilmoitukselta poistamalla joko yksittäisen työmaan tai yksittäisen toimijan.

Aiemmin annettuja ilmoituksia voi käyttää uuden kohdekauden ilmoituksen pohjana. llmoituksia voi tallentaa keskeneräisenä ja palata täyttämään myöhemmin. Jos annettua ilmoitusta pitää korjata, korjaaminen tehdään antamalla uusi korvaava ilmoitus, jolla korvataan aiemmin ilmoitetut tiedot. Korvaavalla ilmoituksella annetaan koko ilmoituksen tiedot uudestaan oikeina, eli tietojen korjaamistapa ei muutu, vaikka ilmoituskanava muuttuukin Lomake.fi:stä OmaVeroon.

Myös mahdollisiin selvityspyyntöihin voi vastata OmaVeron kautta.

Lomake.fi:n kautta ei voi antaa rakentamisilmoituksia enää 21. lokakuuta jälkeen. Ilmoitin.fi:n kautta annettavissa ilmoituksissa on ilmoittamiskatko 22.10 – 31.12. Uuden tietosisällön mukaisia rakentamisilmoituksia voi antaa Ilmoitin.fi:n kautta 1.1.2020 alkaen. Ilmoittamiskatkosta johtuen syys-joulukuulta (9-12/2019) annettavien ilmoitusten määräpäivä on siirretty 5. helmikuuta 2020 asti.

Marraskuusta alkaen ilmoitukset annetaan uuden tietosisällön mukaisina. Myös marraskuuta edeltävien ilmoitusten korjaaminen tehdään marraskuussa voimaan tulevan tietosisällön mukaisena.

Veronumeron saa jatkossa selville OmaVerosta

Uudistuksen mukana tulee hyvä uutinen myös rakennusalan toimijoille, jotka tarvitsevat veronumeroa työmailla. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee yhteisellä rakennus- tai asennustyömaalla.

Henkilöasiakkaille näytetään oma veronumero verokortilla. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron ennakkoveropäätöksen yhteydessä. Jos veronumero jostain syystä katoaa tai unohtuu kesken vuoden, sen voi jatkossa helposti tarkistaa OmaVerosta vaikka työmaan portilla. Veronumeron selvittämistä varten ei siis jatkossa tarvitse soittaa Verohallinnon palvelunumeroon tai jonottaa toimistoon.

OmaVerossa voi myös merkitä oman veronumeronsa julkiseen rakennusalan veronumerorekisteriin ja tarkistaa oman rekisteröintinsä. Henkilöasiakkaat ja ammatinharjoittajat voivat kirjautua OmaVeroon helposti esimerkiksi omilla pankkitunnuksillaan.

Rakennusalan työnantaja tai työmaan päätoteuttaja voivat jatkossa pyytää tai ilmoittaa työntekijöidensä veronumeroita OmaVeron tai Ilmoitin.fi:n kautta. Ilmoittaminen ja veronumerojen kysely onnistuvat myös ohjelmistorajapinnan kautta.

Muista valtuus toisen puolesta asioinnissa

Jos rakentamisilmoituksia annetaan toisen puolesta, ilmoittamiseen tarvitaan asiointivaltuus. Koska tunnistamisen ja valtuuttamisen Katso-järjestelmän käyttö loppuu vuoden 2020 aikana, valtuus kannattaa pyytää Suomi.fi-palvelun kautta. Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisella vahvalla tunnisteella eli esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.

Jos rakentamisilmoituksia annetaan toisen puolesta, ilmoittamiseen tarvitaan asiointivaltuus.

Rakentamisilmoituksia voi antaa toisen puolesta veroasioiden hoito -valtuudella, joka oikeuttaa asioimaan valtuuttajan puolesta kaikissa veroasioissa OmaVerossa. Toinen vaihtoehto on pyytää uusi rakentamisilmoittamisen Suomi.fi-valtuus, jonka nimi on rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt. On hyvä huomata, että uusi rakentamisilmoitusten valtuus oikeuttaa asioimaan toisen puolesta vain rakentamisilmoitus- ja veronumeroasioissa.

Tämän valtuuden avulla toisen puolesta asioiva voi ilmoittaa, nähdä ja muokata rakentamiseen liittyviä urakka- ja työntekijäilmoituksia sekä kotitalouden rakentamisilmoituksia. Valtuuden avulla voi myös pyytää veronumerotietoja. Uuden valtuuden voi hakea Suomi.fi-palvelussa ja se on käytössä OmaVerossa marraskuun alusta alkaen.

Kuka ilmoittaa, mitä ja milloin?

Marraskuun alun muutoksilla ei ole vaikutusta siihen, mistä töistä rakentamisilmoitus on annettava. Jatkossakin rakennustyön tilaajan on annettava urakkailmoitus, jos urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Rakennustyön tilaaja voi olla esimerkiksi rakennuttaja, urakoitsija tai aliurakoitsija. Urakkailmoitus on annettava, jos yritys on ostanut toiselta yritykseltä rakentamispalvelua, vaikka työn tilannut yritys ei toimisikaan rakennusalalla.

Rakennustyömaan päätoteuttajan pitää ilmoittaa työntekijätiedot, jos työmaalla tehtävien urakoiden kokonaisarvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa, ja työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi yritys. Jotta päätoteuttaja voi ilmoittaa työntekijätiedot Verohallinnolle, on rakennustyömaalla toimivien yritysten ilmoitettava tiedot työntekijöistään ja käyttämistään vuokratyöntekijöistä päätoteuttajalle. Itsenäisen työnsuorittajan, kuten esimerkiksi toiminimiyrittäjän, on toimitettava tiedot itsestään päätoteuttajalle.

Urakka- ja työntekijäilmoitukset annetaan jatkossakin kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivään mennessä eli esimerkiksi lokakuun tiedot annetaan joulukuun 5. päivään mennessä.

Urakka- ja työntekijäilmoituksien tietoihin tulee marraskuun uudistuksen yhteydessä yksittäisiä muutoksia. Jatkossa työmaista on ilmoitettava niiden sijainti. Ensisijaisesti sijaintitietona käytetään työmaan osoitetta. Sijainti on mahdollista ilmoittaa myös vapaamuotoisella kuvauksella esimerkiksi tilanteissa, joissa työmaalla ei vielä ole osoitetta tai urakkailmoituksella annetaan tietoja sopimuksesta, joka kattaa useita työmaita. Sijaintitiedon lisäksi on mahdollista ilmoittaa työmaan tai sopimuksen numero, mutta tämän ilmoittaminen ei ole jatkossa enää pakollista.

Marraskuusta alkaen perustajaurakointia tekevä rakennusliike voi ilmoittaa urakkailmoituksella rakennuskohteen tiedot perustamansa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön puolesta ilman erillistä valtuutusta. Jatkossakin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön on mahdollista antaa tiedot perustajaurakoitsijayritykseltä ostamastaan urakasta itse.

Verohallinto julkaisee ilmoittamiseen liittyen uutta ohjeistusta vero.fi-sivuilla. Myös Verohallinnon ohje Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus päivitetään uudistuksen yhteydessä.

FAKTAT

  • Marraskuusta alkaen rakentamisilmoituksia voi hoitaa OmaVerossa
  • Rakennusilmoituksien ilmoittaminen loppuu Lomake.fi:ssä 21.10.
  • Ilmoitin.fi:ssä on uudistuksen vuoksi rakentamisilmoitusten ilmoituskatko 22.10. – 31.12.2019
  • Kohdekausien 9-12/2019 ilmoitusten määräpäivä on uudistuksesta johtuen vasta 5.2.2020
  • Jos annat rakentamisilmoituksia toisen puolesta, tarvitset valtuuden. Hae puolesta asiointia varten joko veroasioiden hoito -valtuus tai uusi rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt -valtuus
  • Rakennusalan työntekijä voi jatkossa tarkistaa veronumeronsa OmaVerosta. Myös työnantajat ja työmaiden päätoteuttajat voivat pyytää ja ilmoittaa työntekijöiden veronumeroita veronumerorekisteriin OmaVerossa
Asiantuntijana
Juha Kartano ylitarkastaja Verohallinto
Jenni Similä ylitarkastaja Verohallinto
VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki