Avainhenkilöiden lähdeverolaki säädettiin pysyväksi

9.3.2020

Ulkomaisten palkansaajien lähdeverolaki säädettiin pysyväksi kuluvan vuoden 2020 alussa. Määräaikaisena lakina se ollut voimassa jo pitkään 1990-luvun puolivälistä saakka. Samalla ulkomaisilta palkansaajilta perittävä lähdevero alennettiin 35 prosentista 32 prosenttiin.

Uutta lähdeveroprosenttia sovelletaan palkkaan, joka on maksettu 1.1.2020 tai sen jälkeen. Ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverolain soveltamisedellytyksiin kuuluu muun muassa se, että henkilön rahapalkka kuukaudessa on vähintään 5 800 euroa ja että hän työskentelee erityisasiantuntemusta
edellyttävissä tehtävissä. Henkilöä pidetään ulkomailta tulevana palkansaajana enintään neljä vuotta.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki