Verokorttia ja ennakkoveroa haetaan nyt OmaVerossa

Henkilöasiakkaiden veroasiointi uudistui marraskuussa 2018, kun Verohallinnon OmaVero-palvelu avautui myös henkilöasiakkaille. Samaan aikaan muutoksia tuli myös ennakkoveroon ja verokorttiin.
5.12.2018 Minna Louhikoski Kuva iStock

Henkilöasiakkaat voivat nyt hakea ennakkoveroon muutosta aiempaa pidempään, aina oman verotuksen päättymispäivään asti. Verotus päättyy eri asiakkailla eri päivinä. Päivä on merkitty verotuspäätökseen.

Ennakon täydennysmaksun on korvannut lisäennakko. Lisäennakkoa voi tarvittaessa maksaa verovuoden jälkeen, jos vuoden aikana maksetut verot eivät riitä. Verovuoden jälkeen lisäennakkoa voi maksaa korottomasti tammikuun loppuun saakka samalla tavalla kuin ennakon täydennysmaksua aiemmin.

Kaikki asiakkaat hoitavat ennakkoveroon liittyvät asiat nykyään OmaVerossa.

 

Henkilöasiakkaiden veroasiat siirtyvät OmaVeroon vaiheittain.

Verokortin saa OmaVerosta

Verokortti on uudistunut, ja se tilataan nyt OmaVerosta. Verokortin ulkonäköön vaikuttaa se, milloin ja missä se on tehty. Kun muutosverokortti on tehty OmaVerossa 8.11.2018 jälkeen, tietojen asettelu on erilainen kuin ennen.

Verokortissa on nykyään vain vuosituloraja (entinen B-vaihtoehto). Palkkakausikohtaisia muutosverokortteja ei voi enää hakea. Loppuvuodelle ei voi enää saada freelanceverokorttia eikä sellaista sivutulon verokorttia, jossa ei ole tulorajaa.

Kaikissa verokorteissa joko on tuloraja (esimerkiksi palkan verokortti) tai ei ole tulorajaa (esimerkiksi eläkkeen verokortti). Kun verokortissa on tuloraja, ennakonpidätys toimitetaan ennakonpidätysprosentin mukaan tulorajaan saakka. Jos tuloraja ylittyy, käytetään lisäprosenttia. Kun verokortissa ei ole tulorajaa, ennakonpidätys toimitetaan verokorttiin merkittyyn ennakonpidätysprosentin mukaan.

Vuoden 2018 verokorttia voi käyttää tammikuun 2019 loppuun asti.

Uudessa verokortissa on yksi tuloraja

Verokortti vuodelle 2019 tulee postissa joulu-tammikuussa, ja se on myös OmaVerossa. Uusi verokortti tulee voimaan 1.2.2019.

Verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.

Sama palkkatulon verokortti käy kaikille palkkatuloille, ja kaikki työnantajat käyttävät samaa veroprosenttia. Portaikkoverokorttia, freelanceverokorttia ja sivutulon verokorttia ei enää käytetä.

Ensi vuonna riittää, että työntekijä vain esittää verokortin työnantajalleen. Verokorttia ei siis tarvitse toimittaa alkuperäisenä. Työnantajan ei myöskään tarvitse enää säilyttää työntekijän verokorttia itsellään.

Jatkossa on entistä tärkeämpää, että työntekijä seuraa tulojen kertymistä vuoden aikana – erityisesti silloin, jos työnantajia on useita. Uusi verokortti kannattaa hakea jo ennen kuin vuosituloraja ylittyy. Jos työntekijä haluaa korottaa veroprosenttia, ilmoitus työnantajalle riittää aivan niin kuin aikaisemminkin.

Koska vuoden 2019 verokortissa ei ole lainkaan palkkakauden tulorajoja, ennakonpidätyksessä ei enää verokortin voimaantulon jälkeen käytetä kumulatiivista laskentaa.

Jos tammikuussa 2019 on vielä käytössä vuoden 2018 verokortti, jossa on palkkakauden tuloraja (A-vaihtoehto), tätä tulorajaa käytetään tammikuun ajan. Uusi verokortti tulee voimaan vasta helmikuun alusta.

Tulorekisterillä ajantasaisempi ennakonpidätys

Verohallinto hyödyntää tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja verotuksessa. Asiakkaat voivat nähdä palkkatietonsa myös OmaVerosta helmikuusta 2019 alkaen.

Yksi Verohallinnon pitkän aikavälin tavoite on se, että palkanmaksajat saisivat käyttöönsä ajantasaiset ennakonpidätysprosentit tietojärjestelmien rajapinnan kautta. Silloin verokortteja ei välttämättä tarvittaisi ollenkaan. Lisäksi tavoitteena on saada sähköisesti tietoja eläkkeiden ja etuuksien päätöksistä, jolloin niiden ennakonpidätysprosentteja voisi laskea automaattisesti. Tulorekisterin alkuvaiheessa tämä ei kuitenkaan vielä ole mahdollista, eikä tarkkaa aikataulua tämän toteutukselle vielä ole.

OmaVero palvelee kaikkia

OmaVero korvaa vaiheittain suurimman osan Verohallinnon nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista.

Marraskuusta 2018 lähtien henkilöasiakkaat ovat voineet hoitaa OmaVerossa lähes kaikki henkilöverotukseen liittyvät asiat. Samanaikaisesti moni vanha palvelu on poistunut käytöstä, kuten Veroilmoitus verkossa ja Verokortti verkossa.

Keväästä 2019 alkaen myös esitäytettyä veroilmoitusta voi tarvittaessa korjata tai täydentää OmaVerossa. Sinne tulevat jatkossa myös uudet veroilmoitukset, jotka säilyvät palvelussa. Jos esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat kunnossa, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Noin neljä miljoonaa suomalaista ei joudu korjaamaan veroilmoitustaan. Veroilmoitustaan korjanneista asiakkaista lähes 60 prosenttia on tehnyt sen sähköisesti.

OmaVerossa voi myös katsoa esimerkiksi omia ajantasaisia palkkoja, sillä tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot tulevat näkyviin OmaVeroon muutamien päivien viiveellä. Palkansaaja voi hyödyntää palkkatietoja esimerkiksi silloin, jos hän haluaa muuttaa ennakonpidätysprosenttiaan.

Loppuvuodesta 2019 OmaVerossa voi hoitaa myös kiinteistöveron ja varainsiirtoveron.

OmaVero helpottaa veroasioiden hoitamista verkossa, sillä se kokoaa kaikki veroasiat yhteen osoitteeseen. Yhteisöt ovat jo loppuvuodesta 2017 lähtien voineet hoitaa kaikki veroasiansa OmaVerossa.

Yksityishenkilö voi valtuuttaa toisen veroasiointiin

OmaVerossa voi asioida toisen henkilön puolesta sujuvasti, koska Verohallinto on ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuudet-palvelun. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi oman vanhemman, isovanhemman tai ystävän veroasioita voi hoitaa hänen puolestaan. Kyseisen henkilön täytyy vain antaa toiselle henkilölle Suomi.fi-valtuudet-palvelussa valtuus hoitaa hänen veroasioitaan.

Kun valtuus on kunnossa, yhdellä kirjautumiskerralla OmaVerossa voi hoitaa sekä omia että muiden veroasioita. OmaVeroon kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, joten uusia käyttäjätunnuksia tai salasanoja ei tarvitse muistaa. Palveluun voi tunnistautua myös mobiilivarmenteella.

Alaikäisen lapsen puolesta huoltaja voi hoitaa veroasioita ilman valtuutustakin.

Kokonaan sähköinen asiointi – ei paperipostia

Vuoden 2019 alusta alkaen henkilöasiakas voi valita pelkästään sähköisen viranomaisasioinnin, jos hän ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit-palvelun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakas on suostunut sähköiseen asiointiin Suomi.fi-viestit-palvelussa, hän saa suoraan sähköpostiinsa tiedon siitä, että OmaVerossa on esimerkiksi uusi päätös tai muita kirjeitä.

Verohallinto kannustaa henkilöasiakkaita sähköiseen asiointiin ja toivoo, että mahdollisimman moni hyödyntää OmaVeroa: www.vero.fi/omavero.

Esimerkkinäkymä OmaVeron etusivusta.

 

Verkkoasioinnin hyödyt.

 

 

Asiantuntijana
Minna Louhikoski viestintäsuunnittelija
 Verohallinto, henkilöverotusyksikkö
PalkkahallintoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki