CTA Paikka
CTA Paikka

TyEL-lakimuutos

TyEL-lakimuutos HE 87/2018 vp vahvistaa maksuperusteisuutta.
14.1.2019

Työntekijän jäädessä eläkkeelle alimman vanhuuseläkeiän täytyttyä, vanhuuseläkkeen laskemisessa huomioidaan ennen vanhuuseläkkeen alkamisajankohtaa maksetut työansiot. Kuitenkin ensimmäisen eläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetut työansiot, jotka on ansaittu ennen eläkkeen alkamista, huomioidaan laskennassa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

 

Katso kaikki