Yhdistyksen saneerauskelpoisuus

20.8.2011
harri
Harri Vento

Rekisteröity aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on osallistuminen vuosittaisen kaupunkifestivaalin järjestämiseen, on katsottu yrityssaneerauslaissa tarkoitetuksi taloudellista toimintaa harjoittavaksi yhdistykseksi, joka voi olla yrityssaneerauksen kohteena. Saneerausta hakenut yhdistys harjoitti taloudellista toimintaa, joka oli suunnitelmallista, vuosia jatkunutta ja siihen liittyi taloudellinen riski. Yhdistyksen taloudellisessa toiminnassa oli tosin kysymys vain yhdestä vuosittain järjestettävästä tapahtumasta ja yhdistyksen talous riippuu siten tapahtuman onnistumisesta. Näillä seikoilla sen enempää kuin silläkään, että yhdistyksen tuloskehityksen luotettava arviointi pitkällä aikavälillä on mahdollisesti vaikeaa, ei ole kuitenkaan merkitystä arvioitaessa sitä, onko ko. yhdistys sellainen taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys, joka voi olla saneerausmenettelyn kohteena. Korkein oikeus totesi nimenomaisesti, että mikään ei puhu sen puolesta, ettei aatteellinenkin yhdistys, joka harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa kuin mistä tapauksessa tarkoitetun yhdistyksen kohdalla oli kysymys, voisi olla saneerausmenettelyn kohteena.

Ratkaisut: yhtiöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki