Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi – hylätty hakemus

21.8.2012
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Emo- ja tytäryhtiö pyysivät kirjanpitolautakunnalta 1,5 kuukauden lisäaikaa tilinpäätöstensä laatimiselle. Hakemusta perusteltiin oikeudenkäynnillä, jossa tytäryhtiö oli syytettynä. Hakijoiden mukaan käräjäoikeuden ratkaisu vaikuttaa olennaisesti tytäryhtiön tilinpäätökseen sekä emoyhtiön konserni­tilinpäätökseen. Hakija kertoi käräjäoikeuden antavan ratkaisunsa ennen anotun lisäajan päättymistä.

Kirjanpitolautakunta katsoi, ettei lisäajan perusteeksi mainittu syy ole riittävä. Kirjanpitolautakunta totesi, että riittävän syyn tulisi olla luonteeltaan sellainen yllättävä tapahtuma, joka vaikuttaisi tilinpäätöksen laatimis­mahdollisuuteen säädetyssä määräajassa. Oikeudenkäynti oli ollut vireillä jo ennen tilikauden päättymistä, joten se ei ole sanotunlainen tapahtuma.

Kirjanpitolautakunta totesi, että tilinpäätös tulee laatia kaiken laatimishetkellä käytettävissä olevan tiedon nojalla. Se, että tuomioistuin joskus tulevaisuudessa antaa päätöksen, ei tee laadittavaa tilinpäätöstä vääräksi. Liitetiedoissa tulee selostaa oikeuden päätöksen mahdollisia vaikutuksia kirjanpitovelvollisen toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan siinä määrin kuin se oikean ja riittävän kuvan antamiseksi on tarpeen. Myös toimintakertomuksessa tulee käsitellä riskejä, epävarmuustekijöitä sekä arvioita tulevasta kehityksestä.

Kirjapitolautakunta ei myöntänyt haettua poikkeuslupaa, koska hakija ei olut esittänyt sen perusteeksi sellaista erityistä syytä, jota KPL 8:2.2 §:ssä edellytetään.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki