CTA Paikka
CTA Paikka

KVL:039/2011

7.12.2011
Avatar
Petri Salomaa

KVL:n ennakkoratkaisun mukaan fyysiselle alustalle tallennettuja äänikirjoja tai e-kirjoja ei ollut pidettävä arvonlisäverodirektiivin edellyttämällä tavalla samankaltaisina tuotteina painettujen kirjojen kanssa. Cd-levylle, cd-rom-levylle, muistitikulle tai vastaavalle fyysiselle alustalle tallennettua äänikirjaa tai e-kirjaa ei ollut pidettävä AVL 85 a §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna kirjana. Näin ollen äänikirjan tai e-kirjan myyntiin ei sovellettu alennettua 9 prosentin arvonlisäverokantaa. KVL:n ratkaisu on linjassa aiemman verotuskäytännön kanssa.

Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Ratkaisut: arvonlisäverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki