Yrittäjän eläkelakiin (YEL) esitetään muutoksia

25.8.2022 Kuva iStock

Hallituksen esityksen (HE 102/2022) tarkoituksena on, että yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa omassa yrityksessään.

Hallituksen esitys on herättänyt vilkasta keskustelua ja kritiikkiäkin koskien YEL-työtulon suuruuden määrittämistä. Ehdotuksessa yrittäjän työtulon tulisi pääsääntöisesti vastata toimialan mediaanipalkan määrää ja sen ajantasaisuutta olisi seurattava. Tosin jatkossakin olisi mahdollista, että työtulon määrittämisessä otettaisiin huomioon myös yrittäjän itsensä antamat selvitykset esimerkiksi toiminnan laajuudesta.

Nykyisin yrittäjä voi määritellä YEL-työtulonsa vuosittain vahvistettavien määrien puitteissa (vähintään 8 261,71 euroa ja enintään 187 625,00 euroa vuonna 2022). Lain mukaan YEL:n mukaisen työtulon on vastattava sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän yrityksessään tekemän työn tekisi joku toinen yhtä ammattitaitoinen henkilö yrittäjän sijasta. YELtyötulo vaikuttaa yrittäjän eläkkeen lisäksi kaikkeen tämän saamaan sosiaaliturvaan, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin.

Eläkevakuutusyhtiöt vahvistavat yrittäjän itselleen ilmoittaman YEL-työtulon nykyisinkin, mutta käytännössä ne eivät ole puuttuneet ilmoitetun työtulon suuruuteen, vaikka laki sen on mahdollistanut. Alla olevassa ETK:n kaaviossa ilmenee vuonna 2021 YELtyötulojen jakauma. Se on painottunut alimpiin luokkiin.

Esitykseen on annettu huomattava määrä palautetta erityisesti yrittäjätahoilta, joten nähtäväksi jää, tuleeko lakiluonnokseen vielä muutoksia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki