CTA Paikka
CTA Paikka

Palkka­tukeen muutoksia 1.7.2023

29.8.2023 Kuva iStock

Palkkatukisääntelyä yksinkertaistettiin, jotta työnantaja pystyisi aiempaa paremmin ennakoimaan, millä ehdoin ja kuinka paljon työllistämiseen voi saada tukea. Palkkatukea myönnetään yhdenmukaisesti 50 prosenttia ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella ja 70 prosenttia alentuneesti työkykyisten työllistettyjen osalta peruspalkasta laskettuna. Aiemmat 100 prosentin palkkatukisäännökset säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Palkan sivukuluja, muita palkan lisäosia tai lomarahaa ei huomioida palkkakustannuksissa.

Palkkatuki myönnetään jatkossa pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Tukea ei myönnetä uudelleen samalle työnantajalle saman työntekijän osalta, jolle on myönnetty aiemmin palkkatukea kolmen vuoden aikana. Rajoitus ei koske alentuneesti työkykyisen palkkatukea.

Uudistus toi 55 vuotta täyttäneille ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa myönnettävän työllistämistuen. Tuki myönnetään vähintään 24 kuukautta työttömänä olleelle, jos laissa säädetyt muut edellytykset täyttyvät.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki