CTA Paikka
CTA Paikka

Pk-IFRS:lle viileä vastaanotto

13.3.2007
Juha Ahvenniemi
Juha Ahvenniemi

Lontoossa majaansa pitävä kansainvälisiä tilinpäätösstradardeja listayhtiöille kehitellyt IASB-järjestö on laajentanut toiminta-aluettaan pk-yrityksiin uudella tuotteella pk-IFRS:llä. Luonnos julkistettiin yleisölle helmikuun lopulla. IASB:n mukaan tavoitteena on tuottaa kansainvälinen standardi pienempien ja listaamattomien yritysten tarpeisiin siten, että vertailtavuus täyteen IFRS:ään säilyy. Tarkempi perehtyminen viimeiseen luonnokseen on vasta alkanut.

Nyt valmistuneen luonnoksen valmistumisen myötä sen lobbaus niin kansallisille kuin EU-tason poliittisille päättäjille saa uutta vauhtia. IASB:n työtä ovat matkan varrella kommentoineet mm. EU sekä monet elinkeinoelämää ja yrityksiä edustavat järjestöt niin muissa EU-maissa kuin Suomessakin. Lähestulkoon järjestään vastaanotto on lämpimimmilläänkin ollut viileä. Kriittisiä tai vastustavia puheenvuoroja on julkisuudessa käytetty useita.

Muun muassa kauppakamari ja Taloushallintoliitto ovat matkan varrella ottaneet kantaa hankkeeseen. Yksikään elinkeinoelämän taho ei ole liputtanut ja pitänyt ääntä uuden pk-standardin erinomaisuuden puolesta. Miksi näin?

Mikäli kaavailtu normisto tultaisiin hyväksymään käyttöön, asia tulisi koskemaan myös meidän pk-yrityksiämme. Taloushallintoliitto totesi tammikuun lopulla kannanotossaan, että pk-IFRS -normisto perustuisi kevennettynäkin erittäin vahvasti IFRS -standardiin.

IFRS:n peruslähtökohta on tiedon tarjoaminen arvopaperimarkkinoiden näkökulmasta. Suuri osa näistä näkökohdista ei ole keskeisiä pk-yrityksen tilinpäätöksiä ajatellen. Mikäli pk-IFRS:stä tulisi säännöstö tilinpäätöksen laatimiseksi, tulisi esimerkiksi verotus sopeuttaa tähän. Kriitikoiden näkemyksen mukaan mainitun normiston näyttämä tulos taas ei ole käytettävissä verotuksen pohjaksi. Myöskään monimutkaiset ja vaikeaselkoiset laskentasäännöt eivät olisi perusteltavissa.

Arvioiden mukaan tällä hetkellä tiedossa oleva pk-IFRS ei ole informaatiosisältönsä ja monimutkaisuutensa vuoksi eikä tämän myötä kustannus-hyöty näkökulmasta katsottuna järkevä ratkaisu valtaosalle suomalaisia pk-yrityksiä, puhumattakaan vähemmän kehittyneiden maiden pk-yrityksistä.

Koska nykyinen kirjanpitolakimme jo tämänhetkisessäkin muodossaan sallii IFRS-tilinpäätöksen laatimisen myös pk-yrityksille, voidaankin kysyä, onko ylipäätään mitään mieltä rakentaa ja ottaa käyttöön suunnitellun kaltainen raskas pk-IFRS-säännöstö pk-yrityksiä varten.

EU:n lanseeraama periaate sääntelyn rakentamisessa on nimeltään ”Think Small First” eli ajattele ensin pieniä (yrityksiä). Tämä periaate IFRS-standardien osalta heittää kyllä täysin häränpyllyä, kun ensin todella suurille tehdystä standardista yritetään sitten muokata pienille kelvollista.

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki