Automaatiosta kevennystä työtaakkaan ja lisäarvoa 
asiakkaalle

22.3.2018
antti
Antti Soro Taloushallintoliiton toimitusjohtaja

Sinulle, joka luet tätä numeroa keskellä pahinta tilinpäätöskiirettä, tuskaillen asiakkaasi viime vuoden kirjanpidosta puuttuvia tositteita, haluan sanoa, että toivoa on! Lukaise Janne Fredmanin artikkeli ja Valtionkonttorin maksuliikennepäällikön Keijo Kettusen haastattelu. Kuittitalkoisiin on tulossa sähköistä helpotusta. Lisävaloa tarjoaa myös Antti Riivarin lupaukset PRH:n rajapintojen avaamisesta rakenteiselle ja sähköiselle, standardoidulle tilinpäätösinformaatiolle.

Automaation hyödyntäminen taloushallinnossa on edellytys ajansäästöjen löytämiseksi. Mutta, kun aikaa vapautuu, niin se pitäisi osata käyttää asiantuntijan oman osaamisen kehittämiseen ja asiakkaan tilanteen analysointiin. Ei siihen, että otetaan tilalle lisää muita töitä ja uusia asiakkaita.

Parhaassa tapauksessa oman osaamisen kehittäminen ja asiakkaan liiketoimintaan tutustuminen tukevat toisiaan. Uuden oppiminen asiakastyössä on itsessään palkitsevaa, ja se kannustaa kokeilemaan vielä lisää omia rajoja. Positiivinen kehityskierre on valmis.

Käytännössä asiakkaalle lisäarvoa tuottava taloushallinto edellyttää sitä tarjoavalta asiantuntijaorganisaatiolta oman henkilöstön osaamisen systemaattista johtamista. Lukaise Antti Ahon kokemukset oman asiantuntijaorganisaationsa osaamisen kehittämisestä ja sen hyödyntämisestä.

Ei kukaan yhdessä yössä muutu kirjanpitäjästä konsultiksi.

Muutos edellyttää sitä tukevaa koulutusta ja positiivisia kokemuksia käytännön asiakastyöstä.

Aloitamme tässä numerossa uuden juttusarjan, jossa käydään läpi eri toimialojen erityispiirteitä taloushallinnossa, tavoitteena tunnistaa eri alojen lainalaisuuksia. Kun tunnet syvemmin asiakkaasi toimialan, sinulla on paremmat mahdollisuudet tehdä oikeita ratkaisuja asiakkaasi kirjanpidossa. Sinulla on myös mahdollisuus estää asiakastasi tekemästä vääriä, taloudellisesti kannattamattomia ratkaisuja.

Jos taas haluat kehittyä asiantuntijaksi substanssiaiheissa, tarjoavat erityisasiantuntijamme artikkelit yritysverotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta, osakkaiden yhdenvertaisuudesta, osingonjaosta, lähipiiritoimista ja myyntisaatavista eväitä asiantuntijaprofiilisi kehittämiseen!

PääkirjoitusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki