CTA Paikka
CTA Paikka
Kumppanikolumni Kaupallinen yhteistyö: Heeros Oyj

Yhdessä tekemällä parhaimpaan strategiseen tulokseen

Hienosti laaditusta strategiasta ei ole mitään hyötyä, ellei sitä ole ymmärretty tai siihen ei ole sitouduttu.
2.5.2019
Matti Lattu Toimitusjohtaja, Heeros Oyj

Toimiva liiketoimintastrategia on kaiken A ja O. Se tuo organisaatiolle kilpailuetua, mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ja resurssien optimaalisen hyödyntämisen sekä tukee vision mukaista kasvua. Tavoitteisiin pääsy onnistuu helpommin, kun johtaminen ja päivittäiset työtehtävät kulkevat strategian kanssa käsikädessä.

Heeroksella strategian kehityspolku käynnistyi johtoryhmän workshopilla, jossa pohdittiin isoja linjoja. Mietittiin vahvuuksia, tulisiko niitä entisestään vahvistaa vai pitäisikö keskittyä asioihin, joita tulisi parantaa ja kehittää. Linjan löytyessä pohdittiin, miten asioista viestitään, millaisia prosesseja ja mittareita tarvitaan, että henkilöstö saadaan sitoutettua strategiaan ja tavoitteisiin pääsyä voidaan mitata.

Käytännön strategiatyö alkoi Heeroksen strategiakaavion uudistuksella. Kiteytimme visuaaliseen tauluun Heeroksen arvot, mission ja vision. Strategian omaksumista vahvistettiin tilaamalla jokaiselle Heeros-toimistolle uudet, iloisen väriset ”arvomukit”. Näin jokainen kahvi- ja teehetki muistuttaa ja kannustaa meitä saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Sen lisäksi, että jokainen tiimi pohti omasta näkökulmastaan mitä Heeroksen strategia tarkoittaa, järjestettiin koko henkilöstölle yhteinen strategian Kick off -päivä. Päivän agenda oli suunniteltu fasilitoinnin periaatteiden mukaisesti, jolloin asioiden selkeyttäminen, ratkaisut ja niiden pohjalta muodostuvat toimenpiteet edistäisivät tehokkaasti strategian jalkauttamista. Jokainen heeroslainen pääsi hauskojen ryhmätöiden avulla vaikuttamaan ja näin paremmin myös omaksumaan strategian sisällön. Päivä huipentui Biitsin valkoiselle hiekalle, jossa pääsimme vielä joukkuepelien muodossa toteuttamaan strategista tapaamme toimia: Winning together.

Tärkeää on, että strategian toteuttaminen ei jää vain erikseen järjestettäviin tilaisuuksiin tai palavereissa puhumisiin, vaan tavoitetila näkyy jokapäiväisessä työssä, yrityksen jokaisella tasolla. Hienosti laaditusta strategiasta ei ole mitään hyötyä, ellei sitä ole ymmärretty tai siihen ei ole sitouduttu. Strategiatyö jatkuu siis meilläkin edelleen. Jokaiselle viidelle arvollemme on valittu vastuuhenkilö, joka yhdessä tiiminsä kanssa vahvistaa tämän arvon tavoitteeseen pääsemistä koko henkilöstön voimin.

Tehokas strateginen johtaminen saa ihmiset sitoutumaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Tarvitaan paljon vuorovaikutusta ja viestintää sekä muutoksen ja kokonaisuuden hallintaa. Strateginen johtaminen koostuu selkeistä määritelmistä, kaukokatseisuudesta ja napakasta johtamisesta. Kuitenkin vain yhdessä tekemällä päästään parhaimpaan strategiseen tulokseen!

Matti Lattu
Toimitusjohtaja, Heeros Oyj

KumppanikolumniUusimmat Artikkelit
Katso kaikki