CTA Paikka
CTA Paikka

Miten tilinpäätös ja veroilmoitus eroavat toisistaan?

Miten tilinpäätöksen luvut ja veroilmoituksella olevat luvut eroavat toisistaan? Pyrimme tässä artikkelissa tuomaan esiin keskeiset eroavaisuudet ja niiden taustan sekä ne haasteet, joita niihin mahdollisesti liittyy. Keskitymme kansallisen kirjanpito- ja elinkeinoverolain mukaan toteutettuihin osakeyhtiöiden tilinpäätöksiin, joita tilitoimistoissa sekä pienten ja keskisuurten yritysten talousosastoilla tyypillisesti tehdään.
8.3.2022 Mervi Hyvönen ja Elmeri Linnera Kuva iStock

Hanki rajaton lukuoikeus

Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat. Saat luettavaksesi uusimmat artikkelit ja arkiston, joka ulottuu aina vuoteen 2001 saakka sekä pääsyn Tilinpäättäjän tietopakettiin.

TILAA TILISANOMAT tai KIRJAUDU SISÄÄN

Kun teet verolomakkeita: tarkasta aikaisempien vuosien verolomakkeet sekä niissä ­tehdyt ratkaisut.

  • tarkka dokumentointi kirjanpidon ja verotuksen eroista, kumulatiivisista saldoista ja niin edelleen.

Kun teet kirjanpitoa tilikaudella: mieti miten helpoiten löydät jaksotuserot kirjanpidosta ja miten ne saadaan johdettua verolomakkeelle.

  • tilikartta: omat tilit kirjanpitoon, mistä asiat on helppo havaita.
  • muista kirjausketju kirjanpidon tositteista verolaskelman kautta veroilmoitukseen asti.

Tee selkeä täsmäytyslaskelma, josta pystyy toteamaan selkeästi kirjanpidon ja verotuksen erot.

Selkeät verotusta tukevat kirjanpidon menetelmät helpottavat tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimista.

Verotuksen poistojen yhteys kirjanpitoon / EVL 54§:

Verovelvollisella on oikeus sen mukaan kuin ­edellä on säädetty jakaa saamansa tuloerä usealle verovuodelle sekä vähentää vaihto- ja sijoitusomaisuuden hankintameno ja varaukset kuluina vain, mikäli vastaavat kirjaukset on tehty kirjanpidossa. (29.12.1976/1094)

Poistoina sekä 25 ja 26 §:ssä tarkoitettuina ­kuluina verovelvollinen ei saa vähentää suurempaa määrää kuin mitä hän on verovuonna ja aikaisemmin kirjanpidossaan vähentänyt. (11.12.1981/859)

Asiantuntijana
Mervi Hyvönen KTM, KLT, Tilitoimisto Salo Oy
Elmeri Linnera Toimitusjohtaja, Tilitoimisto Tietomylly Oy
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki