Toiminimiyrittäjän solmima vuokrasopimus puolison kanssa verotuksessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
17.11.2021
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Toiminimiyrittäjä tiedusteli, onko hänen mahdollista vuokrata liiketilaa puolisoltaan niin, että vuokra hyväksytään verotuksessa hänen ammattitoimintansa vähennyskelpoiseksi menoksi. Puoliso omistaa kokonaisuudessaan liiketilan, josta nyt on kyse.

Vastaus:

Toiminimiyrittäjä voi kyllä tehdä esimerkiksi vuokrasopimuksen puolisonsa kanssa liike- ja ammattitoiminnan käyttöön tulevasta liikehuoneistosta tai kiinteistöstä. Avioliitto ei muuta varallisuussuhteita puolisoiden välillä, vaan kumpikin omistaa nimissään olevan omaisuuden. Toinen puoliso voi esimerkiksi vuokrata omaisuutta toisen puolison yritystoimintaa varten. Yrittäjä voi myös vähentää liiketilasta maksettavat vuokrat verotuksessa yritystoiminnan menoina. Tälle ei ole rajoitetta, kunhan vuokran ehdot ja vuokran suuruus vastaavat sitä, mitä asiasta sovittaisiin ulkopuolisten henkilöiden kesken,

Liiketilan vuokra tavallaan siirtää toiminimiyrittäjän yritystoiminnan tuloa verotettavaksi myös toisen puolison tulona – hänen pääomatulonaan. Vuokrausvaihtoehtoa harkittaessa on hyvä pitää mielessä se, että puoliso maksaa pääomatuloistaan veroa vähintään 30 prosentin mukaan. Jos yrittäjäpuolison yritystoiminnan tulos jää esimerkiksi alle 40 000 euron, niin tällöin yritystulon verottaminen kokonaan yrittäjän ansiotulona saattaa olla itse asiassa kevyempää. Yrittäjähän voi valita ja vaatia veroilmoituksellaan, että yritystulo verotetaan kokonaan ansiotulona ilman pääomatulo-osuuden verotusta.

Vuokrauksen vaihtoehtona on, että liiketila viedään toiminimiyrittäjän yritystoiminnan kirjanpitoon. Tällöin verotuksessa lähdetään siitä, että puoliso osallistuu elinkeinotoiminnan harjoittamiseen luovuttamalla liiketilan yritystoiminnan käyttöön. Liiketila lasketaan tällöin yritystoiminnan nettovarallisuuteen ja liiketilan omistavalle puolisolle voidaan hänen nettovarallisuusosuutensa mukaisesti jakaa osa yritystulon pääomatulo-osuudesta verotettavaksi hänen pääomatulonaan. Tästä vaihtoehdosta voi lukea lisää Verohallinnon ohjeesta Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan nettovarallisuus tuloverotuksessa (kts. luku 4.2.3).

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki